Quantcast
< sekcia Ekonomika

Skládky odpadu prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Spoločnosť ewia chce pri v okresoch Trnava a Šaľa vybudovať centrá cirkulárnej ekonomiky. Inšpiráciou sú krajiny, ako Fínsko, Švédsko či Rakúsko.

Trnava/Šaľa 11. mája (TASR) - Reprezentatívny prieskum verejnej mienky s cieľom zistiť názory obyvateľov okresov Trnava a Šaľa na spracovanie odpadu uskutočnila na vzorke 600 respondentov od 5. do 15. apríla agentúra AKO. Z výsledkov vyplynulo, že v okrese Trnava si 57,7 % jeho obyvateľov myslí, že skládky odpadu majú negatívny vplyv na životné prostredie a 47,2 %, že skládky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí. V okrese Šaľa je to 56,3 % a 52,9 %. Informoval o tom Daniel Rabina z agentúry Green Talk.

Obyvateľov oboch okresov sa agentúra pýtala na možnosť spracovania odpadu prostredníctvom zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). V prípade okresu Trnava si 93,8 % opýtaných myslí, že výroba elektrickej energie a tepla z odpadu je užitočná vec. Proti sa vyjadrilo 3,3 % opýtaných. Respondenti z okresu Šaľa reagovali podobne. Možnosť výroby elektriny a tepla z nimi vytvoreného odpadu by privítalo 92,8 %, negatívne na túto otázku reagovalo 4,1 % opýtaných.

Prieskum verejnej mienky sa realizoval na objednávku spoločnosti ewia, ktorá chce pri v okresoch Trnava a Šaľa vybudovať centrá cirkulárnej ekonomiky (CCE). Inšpiráciou na tieto prevádzky sú krajiny, ako Fínsko, Švédsko či Rakúsko, ktoré sú lídrami v oblasti ekologického spracovania odpadu. Centrum bude fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, čo znamená, že všetok odpad v ňom zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a nahradí tak primárne zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom či v stavebnom priemysle. Okrem triedenia odpadu, environmentálnej výchovy detí či výskumu zloženia odpadu na odborné účely je súčasťou projektu CCE aj ZEVO, prostredníctvom ktorého prichádza k premene nerecyklovateľného odpadu na teplo a elektrickú energiu. Investícia do jedného projektu sa pohybuje približne na úrovni 120 miliónov eur.

Vzhľadom na skúsenosti z európskych metropol, kde obyvateľstvo vníma existenciu ZEVO bez vážnejších výhrad, zaujímala anketárov otázka, ako by obyvatelia okresov Trnava a Šaľa reagovali na výstavbu takéhoto zariadenia v okolí mesta alebo obce. V prípade okresu Trnava sa k tejto otázke pozitívne postavilo viac ako 86,3 % respondentov (45,9 % úplne pozitívne a 40,4 % skôr pozitívne) a 13,6 % negatívne (9,4 % skôr negatívne a 4,2 % úplne negatívne). V okrese Šaľa možnú prítomnosť zariadenia ZEVO v okolí bydliska pozitívne hodnotilo viac ako 82,9 % respondentov (36,5 % úplne pozitívne a 46,4 % skôr pozitívne) a 17 % negatívne (14,3 % skôr negatívne a 2,7 % úplne negatívne).

Generálny riaditeľ ewia Marián Christenko k výsledkom ankety uviedol, že odrážajú názory ľudí na spracovanie odpadu. Obyvatelia okresov Trnava a Šaľa majú podľa neho dostatok overiteľných informácií o fungujúcich zariadeniach vo vyspelých európskych mestách, ako sú Viedeň, Kodaň či Zürich.

Spoločnosť ewia bola založená koncom roka 2018, má 100-percentného akcionára, česko-slovenskú finančnú skupinu Wood & Company. Vznik a existencia spoločnosti sa viaže najmä na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi.