Quantcast
< sekcia Ekonomika

Školstvo má mať v roku 2023 k dispozícii takmer 4,5 miliardy eur

Na snímke deti v triede počas kreslenia. Foto: TASR - František Iván

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2023 disponovať zdrojmi vo výške 563 miliónov eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by malo ísť v roku 2023 takmer 4,5 miliardy eur. Výdavky na túto oblasť medziročne rastú o 481 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila v piatok vláda.

Výdavky na regionálne školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na rok 2023 predstavujú sumu 2,77 miliardy eur. "Medziročne rastú najmä z dôvodu zmien v odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov o 310 miliónov eur ako aj navýšenia normatívnych finančných prostriedkov o 40 miliónov eur. Výdavky sú určené na pokrytie nárastu počtu žiakov a na zvýšenie cien energií," uvádza sa v návrhu rozpočtu. Výdavky z plánu obnovy vo výške 276 miliónov eur sú určené na dostupnosť, rozvoj, a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch. Tieto výdavky budú slúžiť na posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, prispejú na rozšírenie kapacít materských škôl a základných škôl, podporu digitalizácie či zavedenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie od troch rokov.

Pre pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva financovaného z kapitoly rezortu školstva sa na rok 2023 navrhujú osobné výdavky v sume 2,1 miliardy eur, z toho mzdy v sume 1,56 miliardy eur pre 84.218 zamestnancov. Medziročný nárast osobných výdavkov zohľadňuje valorizáciu platov z roku 2022 a zabezpečenie finančných prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov vyplývajúcu z kolektívneho vyjednávania od 1. januára a od 1. septembra 2023 v celkovej sume osobných výdavkov 310 miliónov eur. Z toho mzdy v sume 229 miliónov eur. V návrhu rozpočtu je zapracované aj dofinancovanie normatívnych výdavkov z roku 2022 v sume 34,2 milióna eur, z toho mzdy 25,3 milióna eur.

Vysoké školstvo je financované viacerými kapitolami štátneho rozpočtu. V kapitole ministerstva školstva sú rozpočtované prostriedky pre 20 verejných vysokých škôl. Prostriedky na oblasť vysokého školstva na rok 2023 predstavujú sumu takmer 1,08 miliardy eur. Osobné výdavky zamestnancov verejných vysokých škôl vychádzajú z transferu rozpísaného kapitolou rezortu školstva na nasledujúci rok v sume 575 miliónov eur, v tom mzdy 424 miliónov eur s priemerným mzdovým výdavkom 2013,91 eura pre 17.526 zamestnancov. "Verejné vysoké školy budú používať na financovanie svojej hlavnej činnosti okrem prostriedkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vlastné zdroje a zdroje vo výške 188 miliónov eur a zdroje získané z podnikateľskej činnosti vo výške 59,1 milióna eur," píše sa v návrhu rozpočtu. V roku 2023 sa predpokladá alokácia zdrojov na pôžičky pre študentov v celkovej sume 7,37 milióna eur.

Oblasť vedy a techniky bude v roku 2023 disponovať zdrojmi vo výške 563 miliónov eur. Vo výdavkoch sú zapracované výdavky z titulu financovania členských príspevkov do medzinárodných organizácií a časť výdavkov na realizáciu aktivít Vesmírnej kancelárie.

Celkové výdavky na šport sú rozpočtované na rok 2023 v sume 108 miliónov eur. Tieto smerujú na financovanie športu prostredníctvom troch kapitol a Fondu na podporu športu. Významným zdrojom určeným na financovanie športu je odvod z prevádzkovania lotériových hier vo výške 45 miliónov eur. V roku 2023 je v rozpočte kapitoly alokovaný transfer pre Fond na podporu športu v sume 20 miliónov eur.