< sekcia Ekonomika

Slovenská pošta eviduje viac zásielok s nedovoleným obsahom

Logo slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

V poslednom čase totiž eviduje zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia, hlavne do krajín ako Austrália, Japonsko či Vietnam.

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenská pošta upozorňuje klientov, aby si dávali pozor na to, čo balia do svojich zásielok. V poslednom čase totiž eviduje zvýšené množstvo zásielok s nedovoleným obsahom, ktoré smerujú do zahraničia, hlavne do krajín ako Austrália, Japonsko či Vietnam. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Nedovolený obsah v niektorej zo zásielok určených na leteckú prepravu v konečnom dôsledku komplikuje a spomaľuje ich vypravenie a doručenie. "Poštové podniky sú povinné zásielky s nedovoleným obsahom z prepravy vylúčiť. Ak zamestnanci Slovenskej pošty zistia v zásielke nedovolený obsah, pošta informuje príslušné orgány verejnej správy," vysvetlila Dorčáková.

Ako spresnila, v zásielkach do zahraničia, ale aj v rámci krajiny je zakázané posielať omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky, výbušniny, muníciu, zápalné kvapaliny, strelné zbrane, nože a podobne. "Zakázané sú tiež živé zvieratá - okrem vybraných druhov hmyzu - ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, obsah alebo úprava ktorých môžu ohroziť život a zdravie ľudí, či poškodiť životné prostredie," poznamenala pošta. Zakázané sú aj zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny je povolené zasielať len v poistených balíkoch, zdôraznila pošta.

"Odosielateľom preto odporúčame, aby si ešte pred podaním zásielok na pošte skontrolovali, či tovar, ktorý posielajú do zahraničia, nie je vylúčený z prepravy," uzavrela Slovenská pošta s tým, že zoznam vecí, ktoré sú z distribúcie v medzinárodnej preprave vylúčené, klienti nájdu na webovej stránke pošty v časti Poštové podmienky - medzinárodný styk v bode o obmedzeniach.