Quantcast
< sekcia Ekonomika

Slovenská pošta nesúhlasí s rozhodnutím ÚVO, obrátila sa na súd

Na archívnej snímke tvoriaci sa rad pred pobočkou Slovenskej pošty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Pošta je presvedčená, že ako obstarávateľ nie je oprávnená na kontrolu pracovno-právnych vzťahov úspešného uchádzača, a teda na preberanie právomoci Národného inšpektorátu práce (NIP).

Bratislava 3. júna (TASR) - Slovenská pošta je presvedčená, že pri verejnom obstarávaní na služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou z roku 2020 neporušila princíp transparentnosti, ako to vo svojom rozhodnutí konštatuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Keďže s rozhodnutím nesúhlasí, obrátila sa na súd so správnou žalobou o preskúmanie rozhodnutia ÚVO. Konštatuje to v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Úrad vykonal kontrolu po uzavretí zmluvy. Úspešným uchádzačom vo všetkých troch častiach danej zákazky bola spoločnosť Lama SK. Pošta sa podľa ÚVO nedostatočne zaoberala ponukami tejto firmy v súvislosti s nezrovnalosťami spojenými s minimálnymi mzdovými nárokmi, keďže z ponúk tohto uchádzača jednoznačne nevyplývalo, či spĺňajú požiadavku na dodržiavanie povinností v oblasti pracovného práva pri realizácii zákazky. Postup pošty tak bol podľa úradu nepreskúmateľný. V zverejnenom právoplatnom rozhodnutí ÚVO konštatuje, že Slovenská pošta pri zákazke porušila zákon o verejnom obstarávaní.

"Pošta v rámci inštitútu vysvetľovania ponuky viackrát žiadala vysvetlenie ponúknutej ceny od spoločnosti LAMA SK, s. r. o. Spoločnosť LAMA SK, s. r. o., opakovane potvrdila, vrátane výpočtov, že počas trvania poskytovania predmetu obstarania bude dodržiavať Zákonník práce. Týmto pošta vyčerpala všetky svoje možnosti na preverenie ponuky v oblasti, týkajúcej sa pracovného práva," uviedla v stanovisku.

Pošta je presvedčená, že ako obstarávateľ nie je oprávnená na kontrolu pracovno-právnych vzťahov úspešného uchádzača, a teda na preberanie právomoci Národného inšpektorátu práce (NIP). Ak dochádza k porušovaniu pracovno-právnych predpisov uchádzačmi, pripadne následne dodávateľmi, sú ich pracovníci oprávnení domáhať sa svojich práv prostredníctvom NIP, prípadne na súde.

"Ak by si Slovenská pošta a aj iní obstarávatelia osvojili závery ÚVO, znamenalo by to, že obstarávateľ je povinný kontrolovať dodržiavanie Zákonníka práce uchádzačmi, je teda povinný okrem iného kontrolovať aj napríklad konkrétne vyplácanie mzdy zamestnancom (teda nie len formálne), dodržiavanie mzdových zvýhodnení, dodržiavanie prípadných kolektívnych zmlúv, bezpečnosti práce a podobne, a to nielen v procese výberu úspešného uchádzača, ale aj počas trvania zmluvného vzťahu, čo je, podľa názoru pošty, neakceptovateľné," upozornila Dorčáková.

Pošta ako obstarávateľ tiež zastáva názor, že určiť stupeň náročnosti práce vo vzťahu k jednotlivým pracovným miestam nie je oprávnený ani ÚVO, keďže stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ s prihliadnutím na všetky s tým súvisiace skutočnosti, ako je výkon práce dotknutého zamestnanca či interné predpisy zamestnávateľa.

"Pošta tiež pripomína, že v procese verejného obstarávania bola využitá elektronická aukcia, do ktorej sa online mohli zapojiť všetci prihlásení záujemcovia a úspešným sa stal uchádzač s najnižšou cenou," dodala v stanovisku.