< sekcia Ekonomika

Systém APONET vyjde Slovenskú poštu na 10,65 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica

Prostredníctvom centrálneho systému APONET Slovenská pošta realizuje automatizáciu poštových operácií od roku 2008.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Servis a prevádzka systému APONET vyjde Slovenskú poštu na 10,65 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Na tomto systéme stoja všetky finančné a poštové operácie zabezpečované Slovenskou poštou.

Služby zabezpečí pre Slovenskú poštu firma Plaut Slovensko. Dodávateľ bol vybraný rokovacím konaním bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž. Pošta to vysvetlila tým, že servis a prevádzku tohto systému nie je možné zabezpečiť inou firmou.

Dôvodom zadania zákazky spoločnosti Plaut Slovensko je podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Rovenskej zabezpečenie predmetu zákazky z technických dôvodov. "Ide o kontinuálne pokračovanie kontraktu podpornej servisnej služby za účelom trvalej dostupnosti, bezproblémového a plynulého chodu Slovenskej pošty," priblížila pre TASR Rovenská.

Dôvodom vyhlásenia súťaže bolo skončenie platnosti zmluvy uzatvorenej v roku 2016 na servisnú a prevádzkovú podporu tohto systému. "Vzhľadom na dôležitosť tohto systému si Slovenská pošta nechala pred vyhlásením súťaže vypracovať odborné posudky nezávislých odborníkov," skonštatovala hovorkyňa. Jeden z posudkov sa zaoberá posudzovaním skutkového stavu vo veci obstarania a druhý všeobecnou hodnotou tejto zákazky.

Prostredníctvom centrálneho systému APONET Slovenská pošta realizuje automatizáciu poštových operácií od roku 2008. "Unikátnosť informačného systému reprezentujú milióny spracovávaných operácií na všetkých pobočkách, spracovateľských strediskách a centrále Slovenskej pošty. Technologická komplexnosť tohto systému je reprezentovaná aj množstvom využívaných technológií na zabezpečenie poštových a doručovateľských služieb. Informačný systém bol vyvinutý jedinečne pre potreby služieb poskytovaných Slovenskou poštou," ozrejmila hovorkyňa.

Prostredníctvom tohto informačného systému Slovenská pošta zaisťuje operácie v hodnote takmer 10 miliárd eur ročne. "Slovenská pošta má záujem automatizovať a modernizovať služby pre zákazníkov v súlade so stratégiou Pošta 2020, k čomu sú investície do informačných systémov a ich rozvoj kľúčové," zdôraznila Rovenská.

Systém zabezpečuje automatizovanú podporu pre poskytovanie kompletného portfólia produktov a služieb spoločnosti, ako je napríklad podaj vrátane elektronického podacieho hárku, doručovanie listových a balíkových zásielok, príjem a výplata poštových poukazov, či príjem a výplata platieb SIPO. "Poskytovanie menovaných služieb Slovenskou poštou je okrem prevádzky iných aktív závislé aj od zabezpečovania bezproblémovej prevádzky informačného systému APONET," podotkla hovorkyňa.