< sekcia Ekonomika

Slovenská správa ciest spustila súťaž na 2. etapu obchvatu Brezna

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Cenu odhaduje na 26,04 milióna eur.

Bratislava 7. novembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) hľadá firmu, ktorá by zabezpečila stavebné práce na druhej etape prvého úseku obchvatu Brezna. Ide o vybudovanie časti preložky cesty I/66 južným obchvatom Brezna. Cenu odhaduje na 26,04 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Výstavbou preložky cesty I/66 až celej druhej etapy by sa mala vylúčiť tranzitná doprava z centra mesta Brezno. "V meste sa tým zvýši priepustnosť dopravy, zníži sa hluk, emisie a zvýši sa bezpečnosť cestnej premávky. Hlavným cieľom vybudovania druhej etapy prvého úseku, spolu s prvou etapou je odbremenenie centra mesta od tranzitnej, prevažne ťažkej nákladnej dopravy," priblížila SSC v oznámení.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Zákazka pritom bude spolufinancovaná z eurofondov, konkrétne ide o operačný program Integrovaná infraštruktúra. Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 20. januára 2020.