< sekcia Ekonomika

Slovensko–poľské hospodárske fórum o probléme cezhraničnej spolupráce

XII. Slovensko – poľské hospodárske fórum sa konalo 24. októbra 2013 v Redute na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. Na snímke reční veľvyslanec Poľskej republiky v SR Tomasz Chloń. Foto: TASR/Milan Kapusta

Hlavnou témou dnešného Fóra malo byť podpísanie zmluvy o prepojení plynofikačných sietí, ktoré sa pre pracovnú zaneprázdnenosť predsedu NR SR neuskutočnilo.

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) – Už dvanásty ročník Slovensko–poľského hospodárskeho fóra zorganizovalo Združenie Región Tatry v Spišskej Novej Vsi. Ako pre TASR uviedol predseda Rady Združenia a primátor mesta Trstená Jozef Ďubjak, toto fórum už tradične rieši otázky spolupráce medzi oboma krajinami.

Záštitu nad podujatím prebral predseda NR SR Pavol Paška a zúčastnili sa ho obaja veľvyslanci – Tomasz Chloń – Veľvyslanec Poľskej republiky v SR a Vasil Grivna – Veľvyslanec Slovenskej republiky v PR.

"Hlavným cieľom fóra je to, že sa usilujeme riešiť otázky, ktoré nás trápia v rámci cezhraničnej spolupráce," povedal Ďubjak. Vyjadril zároveň presvedčenie, že práve organizácie združené v euroregiónoch najkompetentnejšie dokážu prezentovať problematiku a otázky smerujúce k vládam oboch republík."Preto aj naše Združenie Región Tatry a Zväzok Región Tatry na poľskej strane sme založili Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry, spoločnosť s ručením obmedzeným. Tento subjekt bude v novom programovom období 2014 až 2020 samostatne predkladať projekty a bude mať lepšiu možnosť riešiť otázky, ktoré nás tu trápia," doplnil Ďubjak.

Fórum sa zaoberalo problematikou inovácií, plynového prepojenia Poľska a Slovenska, investičných potenciálov, či možností podnikania v Poľsku pre slovenské subjekty.

Hlavnou témou dnešného Fóra malo byť podpísanie zmluvy o prepojení plynofikačných sietí, ktoré sa pre pracovnú zaneprázdnenosť predsedu NR SR neuskutočnilo.

"Máme však veľmi veľa spoločného, preto by sme mali sociálne vzťahy premietnuť aj do vzťahov obchodných a do spolupráce, ktorá by vytvárala predovšetkým nové pracovné miesta," uzavrel Ďubjak.