< sekcia Ekonomika

Slovensko v morálnej mizérii, ale bez zmysluplných a rýchlych riešení

Foto: NEF Hospodársky klub

Kedy a o čom sa bude hovoriť na najbližších jesenných zhromaždeniach 25-ročného združenia ?

Bratislava 21. októbra (OTS) - Charakter, česť, slušnosť, skromnosť, vzdelanosť a otvorenosť, no i vzťah k vlasti a národu, to si považuje väčšina respondentov ankiet združenia.

Neverejné 123. riadne zhromaždenie a celkove 274. podujatie združenia
vo štvrtok 24. októbra v Pálffyho paláci v Bratislave


Program:
• O vývoji slovenskej spoločnosti v rokoch 2017–2019
• Stabilizuje Euro celoeurópsku integráciu?
• Jestvuje „Očistec“ pre banky a bankárov?, 2. časť úvahy o slogane W. Bufetta
• Aké sú dôsledky zlyhávania sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže?
• Vyhlásenie dvoch nových laureátov Zlateho biatca za rok 2019
• Slovenská bájka o liberalizme
Prečo je fašizmus hrozbou pre národy aj pred vstupom do tretej dekády 21. st. a prečo nie je ani podnikateľská medzivrstva v SR lídrom zlepšovania medziľudskych vzťahov a životnej úrovne tak ako to predpovedal J. Naisbitt v legendárnej prognóze Megatrendy 2000, ale aj na pôde združenia, keď si osobne prevzal 16. marca 1998 Zlatý biatec.
• Návrh výzvy Medzinárodného mierového výboru prezidentke SR, predsedovi NR SR a predsedovi vlády SR


Neverejné 124. riadne zhromaždenie a celkove 275. podujatie združenia
vo štvrtok 14. novembra 2019 v Pálffyho paláci v Bratislave


Témy:
• Prečo bola úspešná zmena režimu v roku 1989?
• Členovia a hostia o tom, ako to bolo v rokoch 1989-2019?
• Imperatív pre súčasníkov : Proti vojne mier! Peace against war!

Čiastkové výsledky tradičných ankiet na www.hospodarskyklub.sk k 18. 10. 2019

Zlatý biatec, založený v roku 1993, pomocné hlasovanie verejnosti
Od 1993. roka udelených na základe neverejného hlasovania 265 Zlatých biatcov, z toho pre zahraničné osobnosti 67

Slovenská republika
1. Miroslav Saniga, prírodovedec, enviromentalista a spisovateľ, doc., Ing., CSc. Za príkladný vzťah k slovenskej zemi, za tvorbu a ochranu jej prírodného bohatstva a jeho aktivizujúcu popularizáciu
2. Ladislav Košťál, primár Oddelenia chirurgie ruky a Komplexu operačných sál Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, zakladateľ plastickej chirurgie a spoluzakladateľ mikrochirurgie v plastickej chirurgii v SR, MUDr.Za príkladnosť osobnej komunikácie lekára s pacientom, za jedinečnú pracovnú výkonnosť, ako aj za výsledky celého pracoviska
3. Lenka Mayerová, riaditeľka vydavateľstva a reklamnej agentúry Mayer media, s. r. o., šéfredaktorka časopisu Extra Plus, Mgr.Za faktami podloženú žurnalistiku aktivizujúcu otvorenú diskusiu o spoločenských procesoch a javoch, za mesačník Extra Plus a portál extraplus.sk
4. Juraj Šteňo, neurochirurg, dekan Lekárskej fakulty UK, prof., MUDr., DrSc. Za profesionalitu a svetové renomé v odbore neurochirurgia
5. Ivan Vulev, riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, MUDr., PhD., MPH., FCIRSE, „Za vytvorenie a výsledky Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE, s. r. o., Bratislava), predovšetkým za presadzovanie najmodernejších liečebných postupov a za jeho vyše 10 tisíc endovaskulárnych zákrokov, ako aj za podporu školiteľskej funkcie pracoviska pre odborníkov zo SR a zo zahraničia“
6. Gerontopsychiatrická klinika SZU Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku a jej prednostka MUDr. Elena Žigová Za dlhoročnú vynikajúcu zdravotnícku a všestrannú starostlivosť o pacientov
7. MAKYTA, a.s., Púchov a predseda jej predstavenstva Ing. Marian Vidoman Za vyrovnanie sa s trhovými podmienkami vo výrobe a predaji dámskej konfekcie v rokoch 2008 - 2019, za zvyšovanie kvality a udržanie si renomé značky
8. Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnicke Bane, a jej riaditeľ Mgr. Pavel Michal Za výnimočnú aktivizáciu detí a školskej mládeže na záchranných a odchovných programoch vtáctva a zvierat, za posilňovanie povedomia o prevencii pred povodňami a suchom, za vzdelávanie v predmete sokoliarstvo a v jeho podpore, za celoročne prístupný Prírodný park Aves a za vertikálnu záhradu v školskom areáli, za organizáciu a obsah bohatej krúžkovej činnosti, za spolutvorbu voľnočasových a mimoškolských aktivít


Zahraničie
1. Sir Roger Vernon Scruton, britský - anglický konzervatívny filozof, politológ, publicista a spisovateľ, osobnosť "Novej Pravice" zo záveru 20. st. Za knižné dielo a osobitne za knižné posolstvá: A Political Philosophy: Arguments For Conservatism a Západ a ti druzí - Globalizace a teroristická hrozba
2. Günter Geyer, predseda Dozornej rady Vienna Insurance Group a predseda predstavenstva Wiener Städtische Verein, Rakúsko, Dr. Za ambiciózny program medzinárodnej dimenzie rakúskej poisťovacej spoločnosti, ktorá dnes pôsobí v tridsiatich krajinách Európy, za založenie Poisťovne Kooperativa a Komunálnej poisťovne na Slovensku, a so zreteľom na klasický projekt green field s úspešným ekonomickým a finančným vývojom
3. Markéta Šichtařová, makroekonomická a finančná analytička, spisovateľka, komentátorka, maklérka, riaditeľka poradenskej spoločnosti Next Finance, Česká republika, Ing.
Za občianske posolstvo v komentároch zverejnených na nextBlog
4. Jair Messias Bolsonaro, 38. prezident Brazílie Za snahu o reštart politiky tradičných kresťanských a národných hodnôt
5. Petr Kellner, Ing., český podnikateľ a finančník, majoritný vlastník PPF Group N.V. Za prezentované osobné názory a postoje rešpektujúce princípy slobody, pracovitosti, tvorivosti, kritickosti, podnikavosti a tradícií, ktoré založili jedinečnú podnikateľskú úspešnosť, za podporu národnej vzdelanosti prostredníctvom The Kellner Family Foundation.

Táto anketa nominovaných na Zlatý biatec za rok 2019 bola predčasne ukončená garantom 12. októbra 2019 kvôli opakovaným hekerským atakom, ale aj nekorektnému hlasovaniu na prospech viacerých nominovaných. Celkove došlo 3782 platných hlasov. Nominácie vo všetkých anketách pokračujú do 20. novembra 2019.


XVII. ročník ankety World Politician
Matteo Salvini, taliansky politik, 178 hlasov, Viktor Orbán, predseda vlády Maďarskej republiky, 359 hlasov, Sebastian Kurz, kancelár Rakúskej spolkovej republiky do 28. 5. 2019, 238 hlasov, Donald John Trump, prezident USA, 129 hlasov, Vladimir V. Putin, ruský prezident, 500 hlasov a Andrej Babiš, predseda vlády ČR, 176 hlasov

Na prvej pozícii je ruský prezident V. V. Putin. Za ním sú maďarský premiér V. Orbán a rakúsky kancelár S. Kurz. Celkove prišlo 1580 hlasov.

XIX. ročník BEST BANK
1. Poštová banka, 132 hlasov, 2. Prvá stavebná sporiteľňa, 233 hlasov, 3. Fio banka, 8 hlasov, sporiteľné družstvo, 4. Čs. obchodná banka, 30 hlasov a 5. J&T banka, 117. hlasov.
Na prvom mieste je Prvá stavebná sporiteľňa. Celkove prišlo len 520 hlasov.

6. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Celkove nominovaných 28 osobností, ktoré dostali spolu 3278 hlasov. „Olympijské poradie“: 1. P. Mihók, predseda SOPK, 728 hlasov, 2. Š. Harabin, kandidát na prezidenta SR, sudca NS SR, 591 hlasov, 3. A. Barcík, laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ a gen. riaditeľ Považskej cementárne, Ladce, 255 hlasov, 4. prof. RNDr. J. Masarik, DrSc., jadrový fyzik, 230 hlasov, 5. A. Danko, predseda NR SR a predseda SNS, 161 hlasov, 6. Z. Čaputová, prezidentka SR, 159 hlasov,…

Piata edícia „Mierová cena zo Slovenska 2015“, hlasovanie verejnosti
1. Prof. Muhammad Yunus, laureát Nobelovej ceny za mier, osobnosť celosvetove humanizujúca a socializujúca ľudskú spoločnosť, Bangladéš, 240 hlasov, 2. Jaromír Nohavica, folkový spevák, textár, skladateľ, gitarista a hráč na heligónku, vyznávajúci jedinečnosť života ako takého a čistotu ľudských vzťahov, Česká republika, 124 hlasov, 3. Prof. Klaus Schwab, zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra, Švajčiarsko, 145 hlasov, 4. Helene Fischer, "neanglická" speváčka zo svetového ženského TOP 10 za rok 2018, ktorá sa angažuje aj v združení roterkeil.net bojujúcom proti detskej prostitúcii, Nemecko, 46 hlasov, 5. Annegret Krampová-Karrenbauerová, predsedníčka CDU, Nemecko, ktorá preukazuje snahu o zosúladenie nemeckých národných záujmov so záujmami a potrebami EÚ a jej jednotlivých členov a so zreteľom na prehodnotenie nemeckého prístupu k migrácii, 22 hlasov, 6. Prof. Thomas Piketty, francúzsky ekonóm, ktorý rozvíja teóriu ako sa vyhnúť deštrukcii kapitalizmu a demokratických hodnôt, 356 hlasov, 7. World Food Prize Foundation /1986/, Des Moines, štát Iowa, USA a jej prezident amb. Kenneth M. Quinn za rozvoj vízie jej zakladateľa dr. Normana E. Borlauga výnimočnými podnetmi na zlepšovanie kvality, množstva a dostupnosti potravín v celosvetovom meradle, 366 hlasov.

Na 1. mieste je World Food Prize Foundation a jej prezident amb. K. M. Quinn.

Partneri
Prvá stavebná sporiteľňa, Swiss Technologies, a.s., a Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava, SR - CINRE property, s.r.o., KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group


UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.