< sekcia Ekonomika

Slovenský poistný trh si pripomína sto rokov existencie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Slovenské podnikateľské prostredie nie je pre poisťovníctvo veľmi priateľské. Poisťovníctvo je zaťažené vysokými sektorovými daňami a odvodmi, ktoré neprispievajú k stabilite sektora.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenský poistný trh si pripomína sto rokov existencie. Slovenské poisťovníctvo je staré ako Československá republika. Toto výročie si na konferencii vo štvrtok v Bratislave pripomenuli predstavitelia poistných spoločností.

V priebehu uplynulých sto rokov sa na území Slovenska menili rôzne politické režimy. Každý z nich sa usiloval o zabezpečenie „národného“ poisťovníctva tým, že poistné ústavy pôsobiace na svojom území prevzal alebo mal snahu tie cudzie aspoň vytlačiť. Každý režim však viac-menej vždy dbal na to, aby nútený prevod kmeňov medzi poisťovňami neohrozil istoty pre poistených.

Vstupom do Európskej únie v roku 2004 sa Slovensko stalo súčasťou otvoreného európskeho poisťovacieho sektora. Ako uvádza prezident európskej poisťovacej federácie Insurance Europe Andreas Brandstetter, poisťovací sektor vyplatí európskym občanom ročne okolo troch biliónov eur na poistných plneniach a je významným európskym investorom, keďže výška spravovaných aktív dosahuje približne 10 triliónov eur.

Byť súčasťou veľkého európskeho trhu má pre malé krajiny svoje špecifiká. Výhodou pre poistených je široká ponuka produktov od množstva poisťovní etablovaných na slovenskom území. Na druhej strane by pre štát malo byť varovným signálom to, že klesá počet poisťovní so sídlom na území SR (14) na úkor rastu počtu pobočiek poisťovní z iného členského štátu (22) a poisťovní z iných členských štátov, pôsobiacich na základe práva voľného poskytovania služieb (viac ako 650.

Znamená to, že slovenské podnikateľské prostredie nie je pre poisťovníctvo veľmi priateľské. Poisťovníctvo je zaťažené vysokými sektorovými daňami a odvodmi, ktoré neprispievajú k stabilite sektora. Ani poistení nie sú štátom nijako motivovaní k ochrane svojho majetku proti náhodným udalostiam alebo pre zabezpečovanie pre prípad staroby či choroby.

Výsledkom storočného vývoja teda je, ako zaznelo na konferencii, že dnes nehovoríme o slovenskom poisťovníctve, ale o európskom poisťovníctve na území Slovenska. Regulácia už nie je iba národná, ale z väčšej časti európska. Dohľad nad činnosťou poisťovní tiež už nie je iba na národnej báze, ale má aj európsky rozmer. Vplyv Slovenska na európsky trh je minimálny, pretože podiel poistného na HDP v SR je približne 2,7 %, pričom priemer krajín OECD je okolo 8 percent.

Napriek nie vždy priaznivým podmienkam na podnikanie poisťovne pôsobiace na Slovensku stále poskytujú istoty nielen poisteným, ale aj štátu a občanom, pretože vyplácajú ročne na poistných plneniach okolo 1,4 miliardy eur, sú významným investorom na finančnom trhu s vyše 6 miliardami eur aktív.

Za posledné tri roky odviedli štátu na daniach a odvodoch takmer 340 miliónov eur a zamestnávajú okolo 6000 zamestnancov. Navyše, dávajú prácu aj vyše 20.000 sprostredkovateľom.