< sekcia Ekonomika

Slovenský pozemkový fond vlani hospodáril s prebytkom 9,6 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Podľa fondu je tiež potrebné pokračovať v začatom plošnom riešení neoprávnených vydržaní pozemkov, ale aj riešiť problematiku nelegálnych výrubov drevín.

Bratislava 25. júna (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) vlani hospodáril s prebytkom 9,6 milióna eur. Vyplýva to výročnej správy, ktorú v pondelok vzal na vedomie parlament.

"Snahou SPF je, aby stanovené ciele napĺňal aj naďalej, aby zavedením centrálnej podateľne, registratúry a centrálnej ekonomiky neustále zrýchľoval časové úseky vybavovania žiadostí bez zbytočných prieťahov, a to čo najefektívnejšie tak, aby boli v prvom rade chránené záujmy fyzických a právnických osôb," uvádza sa v správe.

Podľa SPF je tiež potrebná efektívna spolupráca s obcami a vyššími územnými celkami a podporovať starostov a primátorov jednotlivých obcí pri vysporiadaní pozemkov, príprave a realizácii investičných projektov, ale aj pri prevodoch pozemkov do vlastníctva obce z dôvodu umiestnenia verejnoprospešných stavieb či parkov.

"Nemenej dôležitou je spolupráca s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v technickej oblasti, ale aj v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva pri prepojení dôležitých informačných tokov, ktorých zavedenie SPF dopomôže do budúcnosti k efektívnejšiemu uzatváraniu nájomných zmlúv," priblížil SPF v správe.

Podľa fondu je tiež potrebné pokračovať v začatom plošnom riešení neoprávnených vydržaní pozemkov, ale aj riešiť problematiku nelegálnych výrubov drevín.