< sekcia Ekonomika

Slovenský vodohospodársky podnik sa stotožňuje so závermi NKÚ SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

V roku 2020 sa financovanie SVP zo štátneho rozpočtu pohybuje vo výške osem miliónov eur, keďže pôvodný návrh bol znížený o 11,5 milióna eur.

Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) sa plne stotožňuje so závermi i odporúčaniami kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá ukázala, že nedostatok financií ohrozuje činnosť tohto strategického štátneho podniku.

SVP tvrdí, že dlhodobo poddimenzované financovanie zo strany štátu má za následok stále sa viac zhoršujúci technicko-bezpečnostný stav vodných stavieb. "Na druhej strane však treba podotknúť, že žiadna vodná stavba nateraz nie je v stave, že by hrozilo akékoľvek bezprostredné riziko nebezpečenstva z nich. Havarijné stavy sú v rámci možností odstraňované a zlé technické stavy sú monitorované a postupne riešené ako zo štátneho rozpočtu, tak aj eurofondov," povedal pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.

V roku 2020 sa financovanie SVP zo štátneho rozpočtu pohybuje vo výške osem miliónov eur, keďže pôvodný návrh bol znížený o 11,5 milióna eur a v roku 2022 by mala táto suma predstavovať len 1,9 milióna eur z požadovaných 70 miliónov eur. "Aj keď sú v podniku prijímané úsporné a optimalizačné opatrenia a spolu s ministerstvom životného prostredia sú otvárané rokovania o potrebe zvýšenia týchto prostriedkov pre zabezpečenie zákonných povinností podniku, je situácia o to náročnejšia, že SVP od januára 2020 prevzal do svojej správy okrem doteraz spravovaných 33.000 kilometrov (km) vodných tokov aj ďalších 22.000 km, ktoré doteraz spravovali iné štátne podniky," podotkol Bocák.

SVP víta odporúčania smerujúce vláde upraviť legislatívu v oblasti optimalizácie spoplatňovania odberu podzemných vôd a vypúšťania odpadových vôd. Ide podľa podniku o nástroje, ktoré môžu významným spôsobom pomôcť k financovaniu služieb vo verejnom záujme a starostlivosti o zverený majetok štátu.

Vodohospodári súhlasia s potrebou zefektívnenia vybraných činností SVP, ako aj s dozorom nad efektívnosťou realizácie projektov, respektíve stavieb zameraných na protipovodňovú ochranu. So zasahovaním do zabezpečovania vodohospodárskych služieb a chodu štátneho podniku prostredníctvom znižovania stavu zamestnancov, ktorých je už v súčasnosti o 300 menej ako v roku 2010, však nemôžu súhlasiť. "Takýto postup je v rozpore so zákonom o štátnom podniku. Faktom ostáva, že dlhodobý deficit investícií do technického stavu vodných stavieb v správe podniku z minulých období si vyžaduje systematickú a dlhodobú pozornosť so značnými investíciami," podotkol hovorca.

NKÚ SR na margo kontrolnej akcie, ktorú v minulom roku realizoval v SVP a preveroval počas nej obdobie rokov 2016 až 2018, upozornil, že nedostatok verejných financií sa podpisuje pod zlý technický stav vodných stavieb, viaceré z nich sú v havarijnom stave a môžu ohroziť obyvateľov v ich okolí. Zastarané stroje a nedostatok vyškolenej obsluhy môžu tiež podľa kontrolného úradu spôsobiť, že Slovensko nedokáže plniť svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z Belehradského dohovoru o režime plavby na Dunaji.

NKÚ upozornil, že štát si prostredníctvom ministerstva životného prostredia nedostatočne plní svoje povinnosti voči SVP a neposkytuje mu dostatok finančných prostriedkov na nevyhnutnú opravu i údržbu vodných diel. Ministerstvo životného prostredia pre TASR reagovalo, že sa dlhodobo a intenzívne zaoberá nedostatkom financií v SVP a že sa so správou kontrolného úradu stotožňuje.