< sekcia Ekonomika

Sme rodina: Špecializovaná skupina bude odhaľovať týranie zvierat

Ilustračbá snímka. Foto: FB: Polícia SR - Banskobystrický kraj

Rovnako nechcú zabúdať na voľne žijúce, laboratórne a exotické zvieratá, kde sa rozmohli nelegálne praktiky s ich zabíjaním a obchodovaním.

Bratislava 21. januára (TASR) - Predseda Výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) zorganizoval prvé zasadnutie pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat. Informovalo o tom tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

"Pracovnú skupinu sme pripravovali od jesene minulého roku, čiže sme venovali dostatok času precíznemu výberu jej členov a jej obsahu," spresnil Jaroslav Karahuta.Cieľom pracovnej skupiny pre veterinárnu starostlivosť a ochranu zvierat má byť prostredníctvom legislatívnych, systémových a procesných opatrení zabezpečiť vyššiu úroveň starostlivosti a ochrany zvierat v oblastiach vymožiteľnosti práva, veterinárnej starostlivosti, chovateľskej starostlivosti s dôrazom na welfare zvierat, inštitucionálneho posilnenia štátnej správy, riešenia právnych aspektov vlastníctva, držby a využitia zvierat, trestno-právnej zodpovednosti páchateľov - majiteľov, držiteľov, ale aj cudzích osôb, odbornej prípravy, poradenstva, vzdelávania a osvety, prepojenia štátnej správy a neziskového sektora, čiže organizácií zameraných na starostlivosť, ochranu a pomoc zvieratám.

Podľa predsedu výboru špecializovaná pracovná skupina reaguje na dlhodobú spoločenskú objednávku odbornej, ale aj laickej verejnosti v oblasti zmien v prístupe k starostlivosti a ochrane zvierat.

"Založením pracovnej skupiny spájame sily, aby sme prepojili legislatívu s vymožiteľnosťou práva a ochranou zvierat v praxi. Pozornosť sa za posledné obdobie sústredila, bohužiaľ, predovšetkým na ochranu spoločenských zvierat. Ak však hovoríme o zvieratách a ich ochrane, musíme pozornosť venovať aj hospodárskym zvieratám, pretože aj keď sú súčasťou nášho potravinového reťazca, zaslúžia si tiež náležitú starostlivosť v oblasti chovateľských podmienok, veterinárnej starostlivosti a výživy ako spoločenské zvieratá a aby sa s nimi zaobchádzalo citlivo a slušne, v zmysle platných zákonov, predpisov a nariadení," zdôraznil Karahuta.

Rovnako nechcú zabúdať na voľne žijúce, laboratórne a exotické zvieratá, kde sa rozmohli nelegálne praktiky s ich zabíjaním a obchodovaním.

"Nesmieme viac zatvárať oči, zľahčovať či zakrývať problémy, týkajúce sa týrania a zanedbávania zvierat, ich nelegálneho predaja, množenia a zabíjania, ale musíme urgentne hľadať efektívne riešenia, aby zákon platil rovnako pre všetkých bez rozdielu na materiálne, spoločenské a sociálne postavenie," povedal predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Výnimočnosť tejto špecializovanej pracovnej skupiny má byť aj v tom, že jednotlivých členov nespájajú politické názory, materiálne prepojenie ani náboženské presvedčenie. Účasť v pracovnej skupine je dobrovoľná a bez nároku na finančnú odmenu. Pracovná skupina má do marca predstaviť legislatívny plán, zverejniť jej štatút a ciele na obdobie troch nasledujúcich rokov. Plán činnosti sa má opierať o riešenie aktuálnych, ale aj dlhotrvajúcich a neriešených problémov v oblasti starostlivosti a ochrany zvierat na Slovensku.