< sekcia Ekonomika

Sociálna poisťovňa: Výpočet nemocenskej dávky môže byť rôzny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

V súvislosti s dobrovoľným nemocenským poistením je potrebné upozorniť tiež na to, že jeho vznikom zaniká ochranná lehota z predchádzajúceho poistenia.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že nemocenskú dávku z dobrovoľného nemocenského poistenia nemusí vždy vypočítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si žiadateľ o dávku platí poistné. Výška dávky, a to nemocenské, materské, ošetrovné uplatnenej z uvedeného poistenia, sa určuje z vymeriavacieho základu, z akého si poistenec platí dobrovoľne poistné len vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie trvá najmenej 26 týždňov.

"Ak trvá menej, dávka sa vypočíta vždy len z minimálneho vymeriavacieho základu, čo je v súčasnosti 477,00 eur, a to aj napriek skutočnosti, že žiadateľ o nemocenskú dávku platil poistné z vyššej sumy," vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.

V súvislosti s dobrovoľným nemocenským poistením je potrebné upozorniť tiež na to, že jeho vznikom zaniká ochranná lehota z predchádzajúceho poistenia. Prihlásenie sa naň by mali preto prehodnotiť najmä ženy, ktoré boli pri zániku predchádzajúceho poistenia (napr. zamestnania) tehotné a na ktoré sa vzťahuje osemmesačná ochranná lehota.

"Ak sa na dobrovoľné nemocenské poistenie prihlásia a poistné si nebudú platiť z vyššej sumy, ako dosahovali v zamestnaní aspoň 26 týždňov, potom im SP vypočíta dávku len z minimálneho vymeriavacieho základu. Z poistenia v zamestnaní im v uvedenom prípade nárok na žiadnu nemocenskú dávku nevznikne," zdôraznil hovorca.

V septembri 2019 bolo v SP registrovaných na dobrovoľné nemocenské poistenie 4144 osôb. V súčasnosti je minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné nemocenské poistenie 477 eur. Suma, z ktorej sa vypočíta najvyššie možné materské, je 1908 eur. Od 1. 1. 2020 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 506,50 eura, suma vymeriavacieho základu, pri ktorom vznikne nárok na materské v najvyššej možnej výške, bude 2026 eur. Podmienkou je splnenie všetkých podmienok pre priznanie dávky, a to existencia nemocenského poistenia alebo trvanie ochrannej lehoty po jeho zániku, trvanie 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom a pri dobrovoľnom nemocenskom poistení aj správne a včas zaplatené poistné.