Quantcast
< sekcia Ekonomika

Bude Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Podujatie koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Od 21. do 25. októbra bude Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie, zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43. kalendárneho týždňa roku a jeho prvoradým cieľom je prispievať k  zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách.

Podujatie koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.

Podľa informácií Národného inšpektorátu práce SR počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov.

Jednotlivé inšpektoráty práce, podobne ako v minulých rokoch, zorganizujú vo svojich krajoch viaceré aktivity, besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a v zvýšenej miere sa budú venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva.

Zoznam plánovaných aktivít je zverejnený na webovom sídle Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk, respektíve v časti „najnovšie príspevky“ na stránkach jednotlivých inšpektorátov práce.

Z úrovne Národného inšpektorátu práce je počas tohoročného Európskeho týždňa BOZP v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP pripravovaná konferencia „Kultúra bezpečnosti“, ktorá sa uskutoční 22. októbra v Bratislave.

Okrem toho v spolupráci s partnermi z Európskej siete podnikov pripravuje na 24. októbra bezplatný seminár v hoteli Dukla v Prešove, ktorý zároveň uzavrie sériu aktivít organizovaných v rámci aktuálnej dvojročnej kampane EU-OSHA.