< sekcia Ekonomika

Firmy požiadali vládu o súbeh práce z domu a OČR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mnoho firiem bolo nútených prijať opatrenia na zníženie dopadu mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom na ich zdravý chod.

Bratislava 26. marca (TASR) - Umožnenie súbehu práce z domu a OČR žiada vládu vyše 200 zamestnávateľov. Iniciatíva vznikla zásluhou spoločností Kros, HOUR a Profesia. Návrh, ktorý predložili rezortu práce, by mohol pomôcť nielen firmám a zamestnancom, ale tiež odbremeniť štátne výdavky.

Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti Profesia Ivany Molnárovej zamestnanec s deťmi pracujúci z domu by mohol svoj čas oficiálne rozdeliť medzi prácu a ošetrovanie členov rodiny. Podľa firiem s vyše 60.000 pracovníkmi by takáto možnosť výrazne pomohla Slovensku. Aktuálne je však takýto scenár podľa zákona nemožný. Rodičia detí tak majú dnes prakticky len možnosť OČR. V prípade, že rodičia vďaka svojim deťom nevedia pracovať súvislo 8 hodín denne, pomáhajú si čerpaním dovolenky na pol dňa. Tú podľa zamestnávateľov míňajú zbytočne. Keď sa však rozhodnú ísť na OČR, firmy dlhodobo prichádzajú o potrebných ľudí.

Mnoho firiem bolo nútených prijať opatrenia na zníženie dopadu mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom na ich zdravý chod. Poukazujú na to, že umožnenie návrhu by prinieslo viaceré výhody. Napríklad odpadol by problém súbehu práce a čerpania OČR, ktorý v súčasnosti nie je možný, zamestnávatelia by nemuseli čeliť enormnému výpadku pracovnej sily, zamestnávateľom by poklesli mzdové náklady až o 50 %. Opatrenie má veľmi nízke administratívne zaťaženie zamestnávateľov.

Pre zamestnancov by to znamenalo predĺženie doby čerpania OČR až na dvojnásobok u jedného rodiča, úsporu dovolenky, ktorú by si zamestnanci nemuseli čerpať pre vykrytie nevyhnutne potrebného času starostlivosti o maloleté deti a možnosť pracovať a súčasne čerpať OČR v pomere 50:50.

Súbeh OČR a práce z domu by mal výhodu aj pre štát a Sociálnu poisťovňu a síce nebolo by potrebné zavádzať novú dávku, znížil by sa počet potenciálne vyplatených dávok Sociálnou poisťovňou až o 50% a v neposlednom rade by to znamenalo efektívnu pomoc zamestnávateľom v čase ekonomickej recesie.