< sekcia Ekonomika

Po valorizácii dôchodkov sa menia aj exekučné zrážky

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký

O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca v januári od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie.

Bratislava 13. januára (TASR) - Dôchodcovia, ktorí majú súdnym exekútorom nariadené exekučné zrážky, v týchto dňoch sa im po valorizácii dôchodku zmení aj výška exekučnej zrážky. Sociálna poisťovňa (SP) prepočítava približne 35.000 exekučných zrážok.

Dôchodky (starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský a sociálny), okrem vyrovnávacieho príplatku, sa všetkým, teda aj exekvovaným dôchodcom, zvyšujú od 1. januára 2020. Zároveň to ale znamená, že valorizáciou dôchodku sa zvýši aj príjem exekvovaného dôchodcu. SP je preto následne povinná vykonávať exekučné zrážky z aktuálnej zvýšenej sumy dôchodku, a preto pri každej zmene výšky dôchodku musí prepočítať aj výšku exekučnej zrážky.

"Prepočet exekučnej zrážky dôchodcovi, ktorý má exekúciu, vykoná poisťovňa vždy individuálne, a to tak, že z valorizovaného dôchodku sa odpočíta základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať. Je to 100 % životného minima, čiže od 1. júla 2019 je to 210,20 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej dôchodca poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % sumy životného minima, teda 105,10 eura mesačne. Okrem toho sa ešte osobitne prihliada na prípady, ak je pohľadávkou výživné na maloleté dieťa," uvádza Peter Višváder, hovorca poisťovne.

O zvýšenej sume exekučnej zrážky dostane dôchodca v januári od Sociálnej poisťovne písomné oznámenie.

Výška exekučnej zrážky sa spravidla prepočítava dvakrát do roka, a to pri valorizácii dôchodkov v januári, vtedy sa výška zrážky spravidla zvýši a pri zvýšení životného minima v júli, vtedy sa výška zrážky spravidla zníži.