< sekcia Ekonomika

Sociálne podniky majú dostať daňové úľavy

Na snímke zľava minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, minister kultúry SR Marek Maďarič a minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker Foto: TASR - Martin Baumann

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní plánuje rezort práce predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Nadobudnúť účinnosť má od 1. apríla 2018.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Sociálne podnikanie na Slovensku dostane novú zákonnú podobu. Začať vznikať by tak mohli nové podniky, ktoré majú dať prácu znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ale napríklad aj zdravotne postihnutým ľuďom. Štát bude mať k dispozícii na podporu týchto podnikov 120 miliónov eur, podniky sa však budú môcť uchádzať aj o daňové úľavy, budú mať aj výhodnejšie podmienky v rámci verejného obstarávania.

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní plánuje rezort práce predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Nadobudnúť účinnosť má od 1. apríla budúceho roka.

Jeho cieľom je vytvoriť na Slovensku priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie, vniesť do neho poriadok, odstrániť prekážky, ktoré by rozvoju sociálnej ekonomiky bránili, vytvoriť systém podpory a pripraviť pravidlá pre zamestnávanie. "Takýto podnik bude musieť byť vytvorený za účelom naplnenia konkrétneho pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý bude musieť byť merateľný. Už na začiatku toho podnikania bude musieť byť presne zadefinované, čo to má byť," priblížil na dnešnom stretnutí s novinármi štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

Vznikať majú tri typy podnikov, a to integračný, energetický a tretím je sociálny podnik bývania. Zamestnať v nich sa tak budú môcť dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí ľudia. Energetický podnik sa bude zameriavať napríklad na výrobu obnoviteľných zdrojov energie, tretí podnik má poskytovať bývanie. Môže stavať nové byty, alebo poskytovať prenajímanie. "Sociálny podnik bude musieť viac ako polovicu svojho zisku investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa," doplnil Ondruš.

Zákonom sa zadefinujú aj kontrolné mechanizmy, ktoré majú zamedziť zneužívaniu štátnej pomoci. "Tieto podniky budú mať výrazne obmedzenú možnosť obchodovať so svojimi tovarmi a službami s firmami, s ktorými bude existovať vzájomné prepojenie. Budú prísne stanovené pravidlá, ako budú môcť použiť svoj majetok v prípade krachu alebo ukončenia činnosti, budú prísne nastavené platové podmienky," priblížil Ondruš s tým, že na to, aby mohol takýto podnik začať fungovať, bude musieť získať štatút, ktorý mu bude udeľovať Rada pre sociálnu ekonomiku.

Medzi kontrolné mechanizmy má patriť aj určenie maximálnych rozdielov medzi najvyšším a najnižším platom v sociálnom podniku. "Nemôže nastať situácia, že niekto v ňom bude pracovať za minimálny plat a manažér bude poberať mzdu 5000 eur," vysvetlila spoluautorka mapy sociálneho podnikania Zuzana Polačková. Určené sú aj pravidlá obchodovania s tzv. závislou osobou. "Sú striktné pravidlá, aby nedochádzalo k situáciám, že sociálny podnik, ktorý bude vytvárať tovary a služby za dotovanú mzdu svojich zamestnancov, že ich bude predávať komerčnému subjektu, ktorý ich bude následne predávať za bežné komerčné sumy," doplnila Polačková s tým, že zákon bude detailne ošetrovať obchodovanie so závislými a prepojenými osobami. "Detailne sa zaoberá otázkami štátnej pomoci. Intenzita pomoci nebude môcť presahovať určené limity, ktoré by zvýhodňovali sociálne podniky na trhu a krivili tak trh oproti komerčným subjektom," priblížila Polačková.

Sociálne podniky sa budú môcť uchádzať o priamu aj nepriamu formu pomoci od štátu. "Priama podpora bude v podobe dotácií alebo pôžičiek. Každý nárok na nenávratnú finančnú pomoc bude podmienený tým, že takýto podnik si zoberie aj návratnú finančnú pomoc," upozornil Ondruš. Nepriama dotácia bude vo forme daňových úľav, napríklad má byť nižšia DPH pri tovaroch a službách, ktoré budú sociálne podniky predávať, nebudú musieť platiť daň zo zisku z tej časti, ktorý následne investujú do plnenia sociálneho cieľa. Existovať má aj odpustenie niektorých miestnych daní, napríklad za psa alebo nehnuteľnosť. "Bude aj zvýhodnenie týchto podnikov vo verejnom obstarávaní. Prispejeme k tomu, že sa vytvorí stabilný trh špeciálne pre sociálne podniky. Vytvoríme priestor, aby mohli dlhodobo udržateľne podnikať," očakáva Ondruš.

Tieto opatrenia môžu mať negatívny vplyv na výber daní. Odhad je na úrovni jedného milióna eur ročne. Na dotácie má ísť 120 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu.