Quantcast
< sekcia Ekonomika

Úrazová a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o dve percentá

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann

O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Bratislava 22. novembra (TASR) - Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.

Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude vo výške 53.503,20 eura. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 53.503,20 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 bude predstavovať 26.751,80 eura, maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude vo výške 2675,70 eura. Na sumu 2675,70 eur vzrastie aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.