< sekcia Ekonomika

Zmeny pri gastrolístkoch sa môžu dotknúť polovice zamestnanancov

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová

Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov.

Bratislava 2. októbra (TASR) – Avizované zmeny pri gastrolístkoch sa môžu dotknúť 50 – 60 % zamestnancov v pracovnom pomere. Navrhovaná úprava sa totiž netýka tých s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením. Konštatuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v doložke vplyvov k pripravovanej novele Zákonníka práce.


Rezort práce poukázal na analýzu, podľa ktorej v prípade sledovanej vzorky 3823 organizácii v podnikateľskej sfére malo z 564 136 zamestnancov takmer 90000 zabezpečené stravovanie formou vlastného stravovacieho zariadenia.

Zmluvné stravovacie zariadenie sa týka 134 650 zamestnancov. Stravovacie poukážky v papierovej podobe využíva viac ako 166 000 zamestnancov, v elektronickej forme vyše 167 000 pracovníkov. Poskytovanie finančného príspevku na stravu sa dotýka 7054 zamestnancov."Zo vzorky 564 136 zamestnancov teda formu stravovacie zariadenie využívalo 223 929, čo je cca 39,7 % zamestnancov. Stravovacie poukážky využívalo spolu 333 153, čo je 59 % zamestnancov. Pri porovnaní papierovej a elektronickej formy je podiel medzi nimi 49,86 % a 50,14 %, teda o 0,28 % sa používajú viac elektronické stravovacie poukážky," poznamenalo ministerstvo práce v materiáli.Zo vzorky 150 218 zamestnancov organizácií v nepodnikateľskej sfére zasa formu stravovacie zariadenie využívalo takmer 66 000 zamestnancov, teda približne 43,91 % zamestnancov. Stravovacie poukážky využívalo spolu 82 088 zamestnancov, čo je asi 54,64 % zamestnancov. Pri porovnaní papierovej a elektronickej formy je podiel medzi nimi 88,36 % a 11,64 %.Podľa rezortu práce sa tak na základe toho dá odhadnúť, že navrhovaná právna úprava by sa mohla týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere. Z hľadiska úspor zároveň podľa materiálu nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok.V doložke vplyvov sa ďalej uvádza, že v prípade elektronickej formy stravovacích poukážok je priebežná administratívna náročnosť na úrovni spracovania finančného príspevku. Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ podľa rezortu práce ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami a vplyv by bol prevažne pozitívny. V prípade, ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ tak bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch.Ministerstvo práce už predložilo na pripomienkovanie rozsiahlu novelu Zákonníka práce, ktorá rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov. Rezort práce po novom navrhuje, aby mal zamestnanec možnosť vybrať si medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie podľa toho, ako mu to vyhovuje, nie podľa toho, akú formu určil zamestnávateľ.