< sekcia Ekonomika

Sociálnym podnikom sa majú posunúť oznamovacie povinnosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Upraviť sa majú aj lehoty týkajúce sa zasadnutia poradných výborov sociálneho podniku.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku sa majú upraviť. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Počíta s tým návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podniku, ktorý v pondelok posunul parlament 130 hlasmi do druhého čítania. Na rokovanie ho predložil rezort práce, parlament o ňom rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Súčasná kríza môže negatívne ovplyvniť aj sociálne podnikanie na Slovensku. Snahou ministerstva je tomu zabrániť, preto okrem úpravy niektorých podmienok získavania štatútu takéhoto podniku navrhuje aj zaviesť alternatívne spôsoby plnenia niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku.

Návrhom sa reaguje na to, že registrované sociálne podniky v tejto zložitej krízovej situácii prechádzajú častými personálnymi a inými zmenami. Po novom sa má preto predĺžiť lehota oznamovania týchto zmien z 10 dní na 30 dní. "Navrhujú sa opatrenia ústretové voči týmto špecifickým subjektom na trhu práce, ktoré na národnej a lokálnej úrovni podporujú rozvoj regionálnej zamestnanosti a medzitrh práce, a ktoré sú zamerané na tvorbu a poskytovanie tovarov a služieb sociálne ohrozeným skupinám obyvateľstva," zdôvodnilo ministerstvo práce.

Pre krízovú situáciu sa novelou zákona má umožniť žiadateľovi podať žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku aj elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Upraviť sa majú aj lehoty týkajúce sa zasadnutia poradných výborov sociálneho podniku. Podľa platnej legislatívy má zasadať najmenej jedenkrát za tri mesiace, pričom zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na požiadanie poskytne rezortu práce. Po novom má stačiť, ak poradný výbor zasadne najneskôr do troch mesiacov od skončenia krízovej situácie na Slovensku.