Quantcast
< sekcia Ekonomika

SOPK poskytla podnikateľom v prvom polroku 18.400 služieb

Na archívnej snímke budova, v ktorej sídli Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na Grösslingovej ulici v Bratislave. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Činnosť SOPK v prvom polroku ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Stále aktuálna bola otázka zahraničných spoločností, ako postupovať pri vysielaní zamestnancov na územie SR.

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) poskytla v prvom polroku tohto roka podnikateľom 18.400 služieb v hodnote 935.000 eur. Pracoviská SOPK napríklad overili 12.808 obchodných dokladov a vystavili 160 ATA karnetov, ktoré sú colným dokumentom pre dočasný vývoz, informovala v stredu SOPK.

Komora okrem toho uskutočnila 11 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 85 zástupcov slovenských firiem a zároveň prijala deväť obchodných misií zo zahraničia. "Úrad, regionálne komory a sekcie SOPK zabezpečili v sledovanom období 77 seminárov, konferencií a kurzov, na ktorých sa zúčastnilo 1207 účastníkov, najmä zástupcov podnikateľských subjektov," priblížila tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.

Činnosť SOPK v prvom polroku ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu. Stále aktuálna bola otázka zahraničných spoločností, ako postupovať pri vysielaní zamestnancov na územie SR. Na SOPK sa obracali aj tuzemské spoločnosti, najmä tie, ktoré poskytovali servisné služby, s otázkami, akým spôsobom môžu vycestovať a zotrvať na území iného štátu bez toho, aby museli absolvovať karanténu. Poskytnutých bolo spolu 895 poradensko-konzultačných služieb podnikateľským subjektom, z toho 157 konzultácií nečlenom a zahraničným osobám.

Počas prvého polroka SOPK zabezpečovala pripomienky a odborné stanoviská k predkladaným návrhom právnych noriem, opatreniam v oblasti podnikateľského sektora, ako aj k nelegislatívnym materiálom týkajúcim sa podnikateľského sektora. Za sledované obdobie vypracovala komora 22 stanovísk a pripomienok, najmä z oblasti daní, zahraničnej a európskej politiky SR, investičnej pomoci či poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu a z oblasti odpadového hospodárstva.

SOPK je verejno-právna inštitúcia, ktorá vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí. Komora je právnickou osobou, zriadenou zákonom o obchodných a priemyselných komorách.