Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. jún 2024Meniny má Alojz
< sekcia Ekonomika

Slovenská obchodná a priemyselná komora má už 25 rokov

Na snímke predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. Foto: TASR/Pavol Zachar

Pred štvrťstoročím pomáhala komora podnikateľskej sfére orientovať sa v novom ekonomickom prostredí, v súčasnosti rieši, aby podmienky, v ktorých funguje, boli pre ňu priaznivé a inšpirujúce.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) si v tomto roku pripomína 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dnes v Bratislave uskutočnila slávnostná akadémia.

"Som hrdý, že k významným udalostiam roka 1992 môžeme zaradiť aj vznik Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Ukázalo sa, že sme boli predvídaví, dokázali sme správne vyhodnotiť vtedajší vývoj, keď sme už na prelome rokov 1991 a 1992 začali pripravovať rozdelenie vtedajšej Československej obchodnej a priemyselnej komory," povedal v slávnostnom príhovore predseda SOPK Peter Mihók.

Podľa jeho slov 25 rokov SOPK je aj 25 rokov úspešného podnikania na Slovensku. Pred štvrťstoročím pomáhala komora podnikateľskej sfére orientovať sa v novom ekonomickom prostredí, v súčasnosti rieši, aby podmienky, v ktorých funguje, boli pre ňu priaznivé a inšpirujúce. V ďalšom období bude jej úlohou pomôcť zvládnuť nové výzvy, ktoré čakajú Slovensko v súvislosti so 4. priemyselnou revolúciou.

Oveľa významnejšiu úlohu než výška rastových ukazovateľov, podľa predsedu SOPK, začína zohrávať udržateľnosť rastu a kvalita života. Dochádza k zásadným zmenám nielen v predmete podnikania, ale aj v jeho metódach. "V mnohých oblastiach už narážame na rastové bariéry, najmä v oblasti pracovnej sily, štruktúry a kvality vzdelávania, ale aj v kvalite podnikateľského prostredia. Sme presvedčení, že podpora podnikania v podmienkach dennej konfrontácie s medzinárodnou konkurenciou musí byť základným záujmom každej politickej reprezentácie," povedal.

Ako ďalej zdôraznil, Slovensko je súčasťou globálnej ekonomiky a politiky, vo veľkej miere však ako malá a výrazne otvorená krajina závisí od vonkajšieho prostredia. SOPK je presvedčená, že zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky možno dosiahnuť iba vyrovnaným hospodárením verejných financií, tlakom na elektronizáciu a digitalizáciu, komunikáciou s podnikateľskou verejnosťou, znížením daňového a odvodového zaťaženia, zvýšením výdavkov na výskum a vývoj, ale tiež zásadnou zmenou vzdelávacieho systému, aby sa zastavil jeho prepad, zvýšila sa kvalita štruktúry vzdelávania a absolventi škôl nekončili na úradoch práce.

"Aj preto sme sa zapojili do systému duálneho vzdelávania, takmer 80 % sa ho realizuje v gescii SOPK. Tento systém má v súčasnosti svoje nedostatky, je čo vylepšovať a zdokonaľovať, aby bol efektívny a účinný, ale sme pripravení podieľať sa na tom," pripomenul Mihók.

Slovensko sa dokázalo adaptovať na všetky rozhodujúce politiky Európskej únie a eurozóny, a preto aj dnes možno konštatovať, že SR je v jadre Európskej únie. Únia po dlhých úspešných rokoch čelí významným výzvam, nezvládnutie ktorých ju môže v globálnom meradle vytlačiť zo súčasných pozícií. Európska únia má jedinú šancu, ako prežiť, a tou je vrátiť sa k podstate európskej integrácie vytvárajúcej podmienky na vyššiu konkurenčnú schopnosť členských krajín. Cestou nie je eliminovanie konkurencie vo vnútri Európskej únie. Naopak, vnútorná konkurencia nás vedie k vyššej efektívnosti a lepšej pozícii voči tretím krajinám. Cestou nie je ani život nad pomery, ktorého udržateľnosť je vážne spochybnená, a napokon cestou nie je ani viacrýchlostná Európa, ktorá by jednoznačne znamenala kapituláciu princípov integrácie.

"Aj my na Slovensku sa musíme hlbšie zamyslieť nad našou vlastnou pozíciou a nemyslieť si, že čo je dobré pre Francúzsko či Nemecko, je automaticky dobré aj pre nás. Oveľa jasnejšie musíme mať zadefinované národno-štátne a ekonomické priority a v ich duchu zaujímať aj naše pozície v rámci orgánov Európskej únie," zdôraznil Mihók.

Na slávnostnej akadémii odovzdal predseda SOPK najvyššie komorové vyznamenanie Zlatú medailu SOPK bývalému prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi za rozvoj podnikania a hospodársku spoluprácu so zahraničím.