< sekcia Ekonomika

Sirotský dôchodok budú študenti dostávať do vykonania štátnej skúšky

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

uvedenú skutočnosť možno oznámiť písomne poštou na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie, elektronicky na adresu podatelna@socpoist.sk alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123.

Bratislava 5. mája (TASR) – Sociálna poisťovňa informuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorí mali v školskom roku 2019/2020 ukončiť vysokoškolské štúdium, avšak v dôsledku krízovej situácie im bol termín štátnych záverečných skúšok posunutý, že nárok na výplatu sirotského dôchodku im trvá až do vykonania štátnej záverečnej skúšky, respektíve do dátumu ukončenia štúdia z iného dôvodu. Informoval o tom hovorca SP Peter Višváder.

Uviedol, že poisťovňa v niektorých konaniach zastavila výplatu sirotských dôchodkov na základe v minulosti školou oznámeného predpokladaného dátumu ukončenia vysokoškolského štúdia. Na vyplatenie sirotského dôchodku postačuje, aby sirota SP oznámila, že štúdium na vysokej škole v Slovenskej republike neukončila v predpokladanom termíne, ale že naďalej študuje.

Upozornil, že uvedenú skutočnosť možno oznámiť písomne poštou na adresu Sociálnej poisťovne, ústredie, elektronicky (e-schránka/email) na adresu podatelna@socpoist.sk alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123.

Višváder dodal, že ak ide o oprávnenú osobu, ktorá študuje na vysokej škole v zahraničí alebo na vysokej škole v Slovenskej republike, ktorá neposkytuje údaje o študentoch ministerstvu školstva (napr. Akadémia ozbrojených síl), spolu s oznámením je potrebné zaslať aj doklad vyhotovený vysokou školou potvrdzujúci ďalšie trvanie štúdia na vysokej škole.