< sekcia Ekonomika

Slovenský pozemkový fond: Prioritou na rok 2020 sú pozemkové úpravy

Na snímke generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriana Šklíbová, právni zástupcovia SPF Irena Sopková a Miroslav Sopko počas tlačovej konferencie SPF. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenský pozemkový fond má podľa Šklíbovej za sebou náročné, ale úspešné obdobie.

Bratislava 20. januára (TASR) - Prioritou Slovenského pozemkového fondu (SPF) na rok 2020 sú pozemkové úpravy. V roku 2020 SPF na ne vyčlení 6,7 milióna eur. Informoval o tom Martin Kormoš, hovorca fondu. SPF podľa neho generuje každý rok dostatočne vysoký zisk, ktorý by mal prispieť na rozšírenie aktivít zameraných na zjednocovanie pôdy.

"Je skutočne veľký problém vytvoriť ucelené celky tak, aby farmári mohli mať prenajatých 1000 až 1500 hektárov (ha) pôdy vcelku, pretože je pôda stále extrémne rozdrobená. Na ploche 100 ha evidujeme niekedy aj vyše 200 vlastníkov. Je tak naozaj ťažké riešiť nájomné vzťahy, prípadne skontrolovať, či je všetko tak, ako má byť," vysvetlila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Najväčšie zmeny, ktoré ovplyvnia zabehnuté fungovanie fondu, sa budú týkať elektronizácie úradu. "Aktuálne pracujeme na spustení funkcie elektronického podpisu pri elektronickom podávaní žiadostí, ktorý je náročný z pohľadu legislatívy," povedala Šklíbová.

"Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne," uviedla k minulému roku. Reagovala tak na realizované aktivity a projekty za uplynulý rok, ktoré SPF zverejnil na svojej internetovej stránke.

"Podieľali sme sa na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás, uspeli sme vo viacerých právnych sporoch, napríklad v kauze Veľký Slavkov, iniciovali sme nové spolupráce, dokončili začaté projekty a súčasne rozbehli nové, ktoré sa dotýkajú najmä elektronizácie a modernizácie úradu," vymenovala generálna riaditeľka SPF.

Kľúčovým cieľom však podľa nej aj naďalej zostáva vytváranie prostredia na otvorený dialóg s odbornou i širokou verejnosťou v otázkach nájmu pôdy, a rovnako aj snahy vyriešiť najkritickejšiu otázku – zjednotiť pôdu na Slovensku.

Slovenský pozemkový fond má podľa Šklíbovej za sebou náročné, ale úspešné obdobie. Súvisí to s napĺňaním kľúčovej agendy fondu v posledných rokoch, ktorou je zefektívnenie procesov a vytvorenie moderného a transparentného úradu.

"Podarilo sa nám zdigitalizovať centrálnu podateľňu a poprepájať tak generálne riaditeľstvo s regionálnymi odbormi. Zaviedli sme tiež agendový spis, čo nám významne uľahčuje prácu a zrýchľuje vybavenie žiadostí. Zároveň je to jeden z najtransparentnejších a najkonkrétnejších krokov, ktoré sme v tomto procese a systéme urobili," zhodnotila Šklíbová.

Zdôraznila, že v nastavovaní efektívnejších procesov úrad pokračuje aj v oblasti komunikácie s verejnosťou. Prelomovým krokom, ktorým sa SPF priblížil verejnosti a svojim partnerom, bolo podľa nej otvorenie call centra. To má za úlohu poskytnúť žiadateľom potrebné informácie a správne ich nasmerovať pri podávaní žiadostí. Rovnakú úlohu má splniť aj prehľadnejšia webová stránka s elektronickým systémom ePodanie, umožňujúcim podávanie vybraných druhov žiadostí. V systéme, ktorý je napojený na tzv. Geoportal, si žiadatelia môžu vybrať a graficky vykresliť parcelu, o ktorú majú záujem.

"V rámci našich aktivít sa pravidelne zúčastňujeme na workshopoch a spoluorganizovali sme viaceré konferencie s cieľom nastaviť otvorený dialóg a zároveň vzdelávať širokú verejnosť o kompetenciách fondu. Často sme totiž narážali na nedostatok informácií u žiadateľov, čo spôsobovalo zbytočne vypäté situácie a nedorozumenia," doplnila generálna riaditeľka SPF. Zároveň dodala, že vzdelávanie verejnosti bude aj naďalej jednou z kľúčových aktivít fondu.