< sekcia Ekonomika

PLYNÁRI: Prechod na plyn vie zlepšiť kvalitu ovzdušia vo vykurovaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Doprava je podľa plynárov ďalším sektorom, kde má stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LNG) zemný plyn využitie.

Bratislava 10. decembra (TASR) – Náhrada spaľovania pevných palív zemným plynom môže významne znížiť emisie oxidu uhličitého a prachových častíc v ovzduší. Vzhľadom na rozsiahlu plynofikáciu Slovenska ide o najrýchlejšie a zároveň najlacnejšie riešenie na zníženie emisií, uviedol v utorok Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ). Plynofikácia je podľa združenia firiem podnikajúcim v plynárenstve zároveň aj riešenie pre zníženie emisií v doprave.

Emisie oxidu uhličitého sa dajú podľa plynárov znížiť na polovicu bez ďalšej investície do rozširovania plynárenskej siete. "Pri rozhodovaní o type energetického zariadenia by sa mal klásť dôraz najmä na znižovanie emisií takých látok, ktoré priamo ohrozujú zdravie obyvateľstva, ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a najmä tuhé znečisťujúce látky," uviedol expert SPNZ Jerguš Vopálenský. V porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami aj v porovnaní s drevnou biomasou vzniká pri spaľovaní zemného plynu výrazne menšie množstvo emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, čo robí podľa Vopálenského zo zemného plynu najekologickejšie fosílne palivo.

Plynári upozornili, že viac ako tretina zo súčasne používaných kotlov na pevné palivo má viac ako 30 rokov a ich náhrada napríklad za tepelné čerpadlá by bola trikrát drahšia ako za nové nízkoemisné kotle na zemný plyn. Najvyšší počet rodinných domov, ktoré využívajú kotle na tuhé palivo, je v okresoch Rimavská Sobota, Čadca a Tvrdošín, čo sú zároveň aj oblasti s najvyšším znečistením ovzdušia. Vo veľkých mestách, kde sa na prípravu tepla viac využíva zemný plyn, je veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia doprava.

Práve doprava je podľa plynárov ďalším sektorom, kde má stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LNG) zemný plyn využitie. "Využitie CNG a LNG vidíme vo verejnej doprave v našich mestách. Magistráty by na to mali myslieť pri nákupe autobusov," uviedol projektový manažér SPNZ Peter Mozolák. LNG je podľa neho palivo, ktoré je v súčasnosti ako jediné schopné nahradiť naftu v miestnej cezhraničnej aj diaľkovej doprave. Dopravné podniky však podľa neho stále uprednostňujú vozidlá na naftu.

S využitím plynu počíta aj Národný energetický a klimatický plán Slovenska a podľa SPNZ s plynom počíta vo svojich klimatických plánoch až 23 krajín EÚ.