Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. jún 2023Meniny má Medard
< sekcia Ekonomika

Spoločnosť JAVYS vlani neprekročila žiaden z emisných limitov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Limitné hodnoty ukazovateľov znečisťujúcich látok dodržala JAVYS aj v oblasti vodného hospodárstva.

Bratislava 24. marca (TASR) – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v roku 2022 neprekročila žiaden z emisných limitov všetkých sledovaných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Spoločnosť vlani vypustila do ovzdušia veľmi nízke množstvo znečisťujúcich látok z prevádzky stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, preto jej nevznikla povinnosť za vypustené emisie zaplatiť poplatok, uviedla v piatok spoločnosť.

"Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a množstvá vypustených skleníkových plynov (CO2) boli za rok 2022 porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, pričom spoločnosť JAVYS meria neaktívne emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia automatizovaným meracím systémom aj v prevádzkovaných jadrových zariadeniach, ktoré nie sú podľa zákona o ovzduší kategorizované ako zdroje znečisťovania ovzdušia," spresnila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečisťujúcich látok dodržala JAVYS aj v oblasti vodného hospodárstva. Žiaková dodala že JAVYS pravidelne kontroluje aj kvalitu pitnej vody, pričom v roku 2022 bolo v akreditovanom laboratóriu vykonaných jedenásť minimálnych a dva úplné rozbory pitnej vody. Vo všetkých prípadoch boli analyzované vzorky v súlade s limitnými hodnotami a k prekročeniu hodnôt ukazovateľov znečisťujúcich látok nedošlo ani v odpadových vodách.

Produkcia ostatných a nebezpečných odpadov závisela v roku 2022 od vykonávaných činností pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, rekonštrukčných, stavebných a iných prác, pričom celková produkcia odpadov bola v roku 2022 podľa Žiakovej nižšia ako v roku 2021.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.