< sekcia Ekonomika

Spoločnosť Matijka očakáva od Prešova doplatenie peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Firma Matijka predložila mestu dve faktúry v celkovej výške zhruba 1.018.000 eur.

Prešov 2. decembra (TASR) – Spoločnosť Matijka očakáva od mesta Prešov doplatenie celej fakturovanej sumy v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici. Pre TASR to uviedol majiteľ firmy Peter Matijka. Okresný súd v Banskej Bystrici odmietol odpor mesta Prešov voči platobnému rozkazu za spomenuté práce. Mesto podalo voči firme Matijka, ktorá požaduje doplatenie takmer 240.000 eur, trestné oznámenie.

"Robota bola spravená, dokonca sa robilo veľa práce nad rámec, ktoré fakturované neboli. Už v zime som hovoril, že sa ich posnažím urobiť tak, aby sa im to zbytočne nepredražilo a do objednávky sme sa zmestili. Je tam dokonca menšia cena," povedal Matijka k tomu, že pôvodná objednávka bola na sumu 1,1 milióna eur.

"Najskôr potrebovali pomocnú ruku. Posťahoval som stroje z okolitých stavieb. Moji obchodní partneri, pre ktorých sme robili, to vzhľadom na situáciu pochopili. Práca sa spravila a teraz na mňa podajú trestné oznámenie. Je mi z toho smutno. Som rád, že som neskrachoval a že mi známi a rodina pomohli finančne. Odpredal som aj nejaký majetok, no, našťastie, to firma prežila. Život musí ísť ďalej, len nech mi konečne zaplatia peniaze, ktoré sú skutočne vyrobené," skonštatoval Matijka.

Firma Matijka predložila mestu dve faktúry v celkovej výške zhruba 1.018.000 eur. Mesto však firme vyplatilo iba približne 781.000 eur, a to v zmysle záverov znaleckého posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Na Mestský úrad v Prešove došla 11. augusta elektronickou poštou zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica. Tá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu – firmy Matijka - proti mestu o zaplatenie sumy 768.481,98 eura. Išlo o sumu, ktorú firma žiadala mimo vopred vyplatených 250.000 eur.

Ako koncom septembra upozornili mestskí opoziční poslanci, mesto nepodalo odpor na súd v zákonom stanovenej lehote.

Podľa hovorcu mesta Prešov Vladimíra Tomeka spoločnosti Matijka mesto vyplatilo sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú sumu radnica naďalej považuje za nedôvodnú.

"Mesto Prešov podalo trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu podvodu titulom neoprávneného uplatnenia faktúr nad rámec znaleckého posudku, ktoré mesto Prešov neuznáva. Mesto Prešov však využije všetky mimoriadne opravné prostriedky proti právoplatnému platobnému rozkazu," uviedol Tomek.

"Okresný súd v Banskej Bystrici platobným rozkazom z dňa 11. augusta 2020 uložil žalovanému povinnosť do 15 dní od jeho doručenia zaplatiť žalobcovi sumu 768.481,98 eura s príslušenstvom a náhradu trov konania alebo v uvedenej lehote podať odpor proti platobnému rozkazu. Žalovaný voči predmetnému rozhodnutiu podal odpor s návrhom na odpustenie zmeškania lehoty. Okresný súd rozhodol najprv o návrhu žalovaného o odpustenie zmeškania lehoty, ktorý zamietol, a následne odmietol odpor žalovaného, ako podaný oneskorene. Voči odmietajúcemu rozhodnutiu podal žalovaný sťažnosť, o ktorej rozhodol Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 13. novembra 2020 tak, že túto zamietol. Následne bola na platobnom rozkaze vyznačená doložka právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia k dňu 27. augusta 2020," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.

Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra 2019 si vyžiadal osem obetí na životoch.