Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. jún 2024Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Ekonomika

Spoločnosť Nafta chce využiť vrty na vykurovanie mesta Trebišov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Podnik uvádza ako predpokladaný začiatok realizácie štvrtý kvartál budúceho roku, trvanie realizácie dva až tri mesiace a predpokladaný začiatok prevádzky rok 2024.

Trebišov 4. decembra (TASR) – Nevyužívané vrty pri Trebišove, pôvodne určené na ťažbu zemného plynu a gazolínu, by mohli slúžiť na vykurovanie mesta. S plánom využitia zemského tepla na ohrev vody pre mesto Trebišov prišla spoločnosť Nafta, a. s., ktorá je vlastníkom vrtov. Zámer predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Ďalšia ťažba z vrtov podľa spoločnosti nie je racionálna z pohľadu komplikovaných geologicko-ložiskových a ekonomických parametrov. "Pri prehodnocovaní zásob ložiska a v nadväznosti na získané poznatky z ťažby vykonané testy a posúdenie vhodnosti na iné využitie boli tieto vrty vyhodnotené ako vhodné na účely využívania suchej geotermálnej energie formou výmenníkov tepla - voda/zem," argumentuje Nafta.

Predmetom navrhovanej činnosti sú technické a technologické úpravy na existujúcich vrtoch s cieľom ich využitia na nový účel. Hĺbka pôvodných vrtov je 2250 – 2607 metrov, po konverzii maximálne 1700 metrov. "Voda použitá na prenos tepla bude cirkulovať v uzavretom systéme. Získané teplo bude prostredníctvom tepelných čerpadiel odovzdané úžitkovej vode, ktorá bude využívaná na vykurovanie mesta Trebišov. Nová hĺbka vrtov je v zmysle posúdenia vhodnosti na iné využitie navrhovaná tak, aby bol geotermálny potenciál prostredia využitý čo najefektívnejšie," uviedla bratislavská spoločnosť.

Ide o vrty Trebišov 8, 9, 10, 11 a 12, ktoré sú na ploche bývalého Zberného plynového strediska Nafta v katastrálnom území mesta. Teplo získané z vrtov bude odovzdávané cez kotolňu vzdialenú zhruba jeden kilometer pre zabezpečenie vykrytia potreby teplej úžitkovej vody mesta. "Vrty sa budú využívať najmä v letných mesiacoch (zhruba 4 - 5 mesiacov), prípadne podľa potreby aj celoročne. V energetickom vyjadrení pôjde o približne 0,9 - 1 MW," priblížila spoločnosť. Medzi objektami vrtov vrátane súvisiacej technológie a kotolňou bude podľa zámeru vybudované spojovacie potrubie geotermálnej energie spoločnosti Trebišovská energetická, s. r. o.

Podnik uvádza ako predpokladaný začiatok realizácie štvrtý kvartál budúceho roku, trvanie realizácie dva až tri mesiace a predpokladaný začiatok prevádzky rok 2024. Orientačné náklady vyčíslil do dvoch miliónov eur.

"Prevádzka navrhovanej činnosti bude spĺňať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, nakladania s odpadom, bezpečnosti a hygieny, banských a geologických predpisov," deklaruje Nafta.

Dobývanie výhradného ložiska horľavého zemného plynu Trebišov bolo ukončené v roku 2015. Spoločnosť pripomína, že ak by nedošlo k ďalšiemu využitiu existujúcich vrtov na geotermálne využitie, budú musieť byť fyzicky zlikvidované.