< sekcia Ekonomika

Spoločnosť SIH spustila program pomoci pre malé a stredné podniky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Program umožní poskytovanie zvýhodnených úverov finančnými inštitúciami, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb.

Bratislava 30. marca (TASR) - Spoločnosť Slovak Investment Holding (SIH) spúšťa program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) na preklenutie finančných problémov počas opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Program umožní poskytovanie zvýhodnených úverov finančnými inštitúciami, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb.

"Tento finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v MSP aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %," uviedol generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay. SIH na seba preberie časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH záruke bezúročné.

Preklenovacie úvery z programu by mali byť najviac štvorročné vrátane ročného odkladu splátok istiny aj úrokov. Maximálna výška úveru bude takmer 1,2 milióna eur. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na nový program má SIH v súčasnosti vyčlenených 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi spoločnosťou SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia vlády SR, je predpoklad výrazného zvýšenia finančných prostriedkov na tento nástroj. SIH očakáva záujem finančných inštitúcií a žiada ich o využitie pripravovaného nástroja na ponuku čo možno najvýhodnejších podmienok pre úverové financovanie svojich klientov.

Schému finančnej pomoci pre MSP v pondelok odobril aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. "Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci dňa 30. marca vydal súhlasné stanovisko k schéme minimálnej pomoci Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19," uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.