Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. december 2023Meniny má Hilda
< sekcia Ekonomika

SPP vybuduje v Martine centrum zhodnotenia odpadu na výrobu bioplynu

Na snímke logo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Foto: TASR - Martin Baumann

Investor predpokladá ukončenie stavby v decembri 2023.

Martin 6. decembra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) chce v Martine vybudovať Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu. Celkové náklady stavby predstavujú zhruba 30 miliónov eur a vzniknúť by malo do 20 nových pracovných miest. Investorom a užívateľom stavby bude spoločný podnik zriadený v spolupráci medzi SPP a skupinou Brantner. SPP to uviedol v oznámení, ktoré na začiatku decembra predložil orgánom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Predmetom činnosti má byť zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov mechanickou úpravou a následným zhodnotením biologickými postupmi. "Spracovanie ostatných odpadov sa navrhuje mechanickou úpravou zmesového komunálneho odpadu s ročnou kapacitou 100.000 ton na účel mechanického spracovania a vytriedenia zložiek odpadu na následné zhodnotenie. V druhom stupni zhodnotením biologicky rozložiteľných odpadov s ročnou kapacitou 60.000 ton. Výstupnou surovinou biologického zhodnotenia bude uhlíkovo neutrálny bioplyn na krytie energetických potrieb priľahlých prevádzok alebo potenciálne vtláčaný do distribučnej plynárenskej siete," uvádza sa v oznámení.

Realizácia navrhovanej činnosti vyplýva z nových legislatívnych požiadaviek odpadového hospodárstva, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2023, zdôvodnil investor v zámere. "Prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo a plneniu národných cieľov o dekarbonizácii. Cieľom navrhovanej činnosti je zvýšenie podielu zhodnotenia odpadu, čím sa dosiahne významné zníženie odpadu zneškodneného skládkovaním," ozrejmil SPP.

Investor predpokladá ukončenie stavby v decembri 2023.