< sekcia Ekonomika

SPPK: Podporujeme snahy pekárov o zachovanie lehôt splatnosti faktúr

Na snímke podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Marián Šolty. Foto: TASR - Pavol Zachar

Mať peniaze na účtoch za vyrobené potraviny v primeranom čase je pre nich alfou a omegou plynulej výroby a zároveň spravodlivo nastaveným systémom platby za tovar.

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) plne podporuje snahy slovenských pekárov, aby poslanci Národnej rady SR zachovali súčasné lehoty splatnosti faktúr. Zákonodarný zbor totiž práve počas aktuálnej schôdze parlamentu bude schvaľovať novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, v rámci ktorej bude riešiť aj prípadné zmeny v splatnosti faktúr.

Ako ďalej informovala Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, podľa v súčasnosti platného zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami dostávajú pekári od obchodníkov za svoj tovar peniaze najneskôr na 10. deň od doručenia faktúry, alebo na 15. deň od dodania potravín do obchodu. Takáto lehota splatnosti faktúr našim pekárom výrazne pomáha. Čerstvý chlieb alebo pečivo totiž dodávajú do obchodov aj niekoľkokrát za deň. Mať peniaze na účtoch za vyrobené potraviny v primeranom čase je pre nich alfou a omegou plynulej výroby a zároveň spravodlivo nastaveným systémom platby za tovar.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora preto podľa Holéciovej apeluje na poslancov parlamentu, aby zachovali súčasný právny stav a nepredlžovali lehoty splatnosti faktúr za dodané pekárenské výrobky.

"Pekárenské odvetvie je jedným z najviac ohrozených článkov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov s potravinami. Zachovanie súčasného status quo zabezpečí kontinuitu výroby chleba a pečiva. Pekári dostanú od obchodníkov finančné prostriedky naďalej v čo najkratšom čase, ktoré následne vrátia naspäť do výroby potravín. Veríme, že poslanci Národnej rady vyjdú pekárom v ústrety a lehoty splatnosti faktúr nepredĺžia," uviedol podpredseda SPPK Marián Šolty.

Zdôraznila, že pekárstvo je pritom jedným z najdôležitejších pilierov slovenského potravinárstva, no zároveň výkonnostne najslabším.

"Roky doplácame na existenciu nekalých obchodných praktík či nútené znižovanie cien pod ekonomicky oprávnené náklady. A najnovšie sme neboli zaradení ani do COVID výzvy, z ktorej mohli iné potravinárske podniky čerpať finančné prostriedky na zmiernenie následkov pandémie," zdôraznila Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý je členom SPPK.

Holéciová dodala, že akékoľvek ďalšie negatívne legislatívne zásahy do krehkého podnikateľského prostredia by mali priamy dosah nielen na opätovne zhoršenú ekonomickú výkonnosť odvetvia, ale aj na zamestnanosť. Slovenské pekárske firmy zamestnávajú okolo 12.000 pracovníkov.