< sekcia Ekonomika

Sprostredkovateľa zamestnania by si mali ľudia vopred preveriť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Môžu sa tak vyhnúť prípadným problémom a sklamaniam.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Ľudia by mali byť pri hľadaní novej práce prostredníctvom sprostredkovateľov zamestnania za úhradu obozretní a mali by dodržiavať niekoľko pravidiel. Môžu sa tak vyhnúť prípadným problémom a sklamaniam.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR odporúča držať sa niekoľkých zásad. Pred spoluprácou by si mali zamestnanci preveriť, či má agentúra na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie. Môžu tak urobiť prostredníctvom identifikačného čísla (IČO) spoločnosti cez webstránku Živnostenského úradu, alebo prostredníctvom zoznamu takýchto sprostredkovateľov, ktorý zverejňuje ústredie práce.

Záujemcovia o prácu by mali preferovať osobné stretnutia so sprostredkovateľom v priestoroch agentúry. "Informujte sa vždy o pracovných ponukách detailne, dôkladne čítajte všetky dohody a zmluvy o sprostredkovaní práce ešte pred ich podpísaním," radí ÚPSVaR. Nikdy by sa nemali ľudia zaväzovať agentúre prostredníctvom telefonických rozhovorov.

Potrebné je si dobre aj skontrolovať samotnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania. Podľa zákona musí obsahovať názov, adresu, IČO zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti, dĺžku trvania zamestnania, druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky, spôsob a podmienky zdravotného a sociálneho poistenia, ako aj rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody. "Uzavretá môže byť aj zmluva o sprostredkovaní alebo príkazná zmluva podľa Občianskeho zákonníka," uvádza ústredie práce.

Obozretní by mali byť záujemcovia o prácu aj pri poplatkoch. Za sprostredkované zamestnanie totiž neplatia žiadne poplatky. "Sprostredkovateľ je oprávnený vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu iba od právnickej alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca," upozorňuje ÚPSVaR. Vždy je dobré žiadať, aby do dohody agentúra doplnila telefónny kontakt, ktorý môže zamestnanec využiť v prípade akýchkoľvek ťažkostí so sprostredkovaným zamestnaním.

"Po sprostredkovaní zamestnania by mal mať zamestnanec k dispozícii dve dohody, resp. zmluvy, a to dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu a pracovnú zmluvu," upozorňuje ústredie práce.

Predísť možným komplikáciám sa dá aj tým, že si zamestnanec vyžiada kontakt na zamestnávateľa a dopredu si preverí jeho existenciu a spoluprácu s danou agentúrou. "Žiadajte presne a jasne definované informácie týkajúce sa pracovnej činnosti, zamestnávateľa, jeho sídla, pracovných podmienok, spôsobu zabezpečenia dopravy, stravy, ubytovania a pracovných podmienok," radí ÚPSVaR uchádzačom.

Pri registrácii v agentúre odporúča ústredie neposkytovať informácie, resp. údaje, ktoré agentúra na účel hľadania zamestnania nepotrebuje. Ide napríklad o rodné číslo, číslo bankového účtu, choroby, ktoré sa v rodine vyskytli.

"V prípade, ak sprostredkovateľ zamestnania za úhradu nedodrží zmluvné podmienky, môže občan podať písomný podnet na prešetrenie na ústredie práce, alebo podať podnet na políciu SR. Ešte predtým je potrebné agentúru písomne a doporučeným listom vyzvať na zaplatenie všetkých vzniknutých výdavkov," radí ÚPSVaR.