Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Ekonomika

Sebíň: SR bude mať problém splniť požiadavky EÚ v nakladaní s odpadom

Na snímke Michal Sebíň. Foto: TABLET.TV

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň Európsky parlament nastavil pre Slovensko veľmi ambiciózny cieľ, pri ktorého neplnení hrozia sankcie.

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovensko bude mať veľké problémy pri splnení cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. Európsky parlament nastavil pre Slovensko veľmi ambiciózny cieľ, pri ktorého neplnení hrozia sankcie. Nie je veľmi reálne, že dokáže do roku 2020 recyklovať 50 % komunálneho odpadu. V súčasnosti je to len 23 % a dve tretiny komunálneho odpadu končia na skládkach. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň. „Základným opatrením musí byť zvýšenie poplatkov za skládkovanie. To by zmenilo situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Korelácia medzi výškou zákonného poplatku za skládkovanie a mierou skládkovania je jasná. Musí byť jasné, že obec, ktorá viac triedi, by napokon platila menej za nakladanie s komunálnym odpadom. Tak je to aj nastavené v novom návrhu zákona,“ povedal Sebíň.Ministerstvo životného prostredia SR v novom návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, navrhuje, aby výška sadzby závisela od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. Obec, ktorá vytriedi menej ako desať percent komunálneho odpadu, má za tonu odpadu na skládke od roku 2019 platiť 17 eur. Do roku 2023 by poplatok vzrástol na 46 eur. Obec, v ktorej vyseparujú vyše 60 percent odpadu, má za tonu platiť päť eur, poplatok by do roku 2023 vzrástol na 16 eur. V súčasnosti je poplatok na úrovni 4,98 eura za tonu.

Zmena by mala platiť od roku 2019, no Sebíň tvrdí, že sú snahy, aby sa účinnosť posunula o rok. Nevylúčil, že to súvisí s komunálnymi voľbami, ktoré budú v novembri. „Môže to súvisieť s voľbami, lebo výška poplatkov za odpad je veľmi citlivá politická otázka. Keby som bol starosta, tak by som sa snažil, aby moja obec triedila viac a potom by tie poplatky nemuseli vôbec vzrásť,“ upozornil Sebíň.

Pokiaľ by sa zvýšenie poplatkov za skládkovanie posunulo o rok, bolo by zrejmé, že Slovensko nesplní požiadavky EÚ a hrozili by mu sankcie. „Už splniť cieľ - recyklovať 50 % komunálneho odpadu do roku 2020 - bude veľmi ťažké. Poľahčujúcou okolnosťou, pokiaľ ide o sankcie, môže byť to, či bude správne nastavený systém recyklácie, aby sme ciele splnili, hoci aj v neskoršom termíne,“ dodal Sebíň. Podľa dohody medzi inštitúciami EÚ do roku 2025 by sa malo recyklovať aspoň 55 percent odpadu produkovaného domácnosťami a malými podnikmi. Do roku 2030 by podiel recyklovaného komunálneho odpadu mal dosiahnuť 60 percent a do roku 2035 aspoň 65 percent. Recyklovať by sa v roku 2025 malo aj minimálne 65 percent odpadu z obalov, pričom tento podiel by mal do roku 2030 vzrásť na 70 percent. Do roku 2030 by malo na skládkach skončiť maximálne 10 percent komunálneho odpadu.