< sekcia Ekonomika

SR budú v spore zastupovať Američania, EuroGas verí víťazovi arbitráže

Otvárka novej Bane sv. Barbory v Dlhej doline nad obcou Gemerská Poloma v júni 2001. Foto: TASR/Svätopluk Písecký

EuroGas hrozil SR arbitrážami už od roku 2010 za zmarenie investície v Gemerskej Polome.

Bratislava 1. septembra (TASR) - Slovenskú republiku bude v arbitrážnom spore so spoločnosťami EuroGas a Belmont Resources o náhradu 3,2 miliardy USD (2,3 miliardy eur) za zmarenú investíciu do ťažby mastenca v Gemerskej Polome zastupovať americká právnická kancelária Squire Patton Boggs. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Zákazka v hodnote 3,12 milióna eur na 48 mesiacov bude pozostávať najmä z vypracovania analýz, stratégie, podaní, obhajoby, poskytovania poradenstva a osobného zastupovania pred medzinárodným arbitrážnym tribunálom ICSID v mene Slovenskej republiky.

Rozhodnutie Ministerstva financií (MF) SR, že na rozdiel od minulosti využilo na získanie právnych služieb verejné obstarávanie, oceňuje advokátka Jana Martinková zo spoločnosti Advocatus Martinková. "Už od roku 2009 som upozorňovala na jediný legitímny výklad, že ustanoveniam zákona o verejnom obstarávaní plne podlieha výber právnych zástupcov, ktorí štát v arbitráži zastupujú. Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž, ktoré MF SR zvolilo, legitimizuje krajná časová tieseň z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať. Nemyslím si však, že by sa uvedená výnimka mala vzťahovať na spor so spoločnosťou EuroGas, ktorej arbitrážny zámer je známy niekoľko rokov," konštatovala pre TASR Martinková.

Výber právneho zástupcu SR kritizuje druhá strana sporu. Predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball pre TASR povedal, že ide o konflikt záujmov. "Bývalý zamestnanec právnej kancelárie Derains & Gharavi, ktorá ma zastupuje, prešiel do spoločnosti Squire Patton Boggs. Bol dôležitou súčasťou tímu, ktorý pracoval na arbitráži so Slovenskou republikou," zdôraznil Rauball. Podľa Martinkovej nemusí ísť o konflikt záujmov, ak bývalý zamestnanec súčasného právneho zástupcu EuroGasu neprišiel do kontaktu s informáciami, ktoré by mohli zvýhodniť protistranu. "Pokiaľ tento právnik takýmito informáciami disponuje, ide o konflikt záujmov. Je síce možné, aby ho poverená kancelária z tohto prípadu formálne vylúčila, ale právne čistejšie riešenie by bolo zmeniť právneho zástupcu štátu. Inak sa môže stať, že to bude naša procesná slabina v spore," dodala Martinková.

V arbitráži sú už známe mená arbitrov oboch strán. Podľa informácií z webovej stránky spoločnosti EuroGas SR si zvolila profesorku Brigitte Sternovú. Arbitrom za EuroGas bude profesor Emmanuel Gaillard, ktorý sa stal známym vďaka úspešnej arbitráži spoločnosti Jukos. Počas jeho zastupovania medzinárodný arbitrážny súd v Haagu 28. júla 2014 rozhodol, že Rusko musí zaplatiť bývalým akcionárom Jukosu rekordných 50 miliárd USD.

Pravidlá ICSID hovoria, že obe strany si musia odsúhlasiť svojich arbitrov, a potom zvolia prezidenta tribunálu, ktorým bude reprezentant tretej, nezávislej strany. Ak sa na ňom nedohodnú do 8. októbra, nominuje ho ICSID. Po ustanovení a oboznámení sa so všetkými podkladmi a stanoviskami, tribunál rozhodne. "Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok, okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb," vysvetlila Martinková.

EuroGas hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy USD. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. MF SR však vlani poprelo, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome, o ktoré sa vedie spor, objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete.