Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. september 2023Meniny má Matúš
< sekcia Ekonomika

SR hrozí súd pre smernicu o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede do dvoch mesiacov môže Komisia postúpiť prípady Súdnemu dvoru EÚ.

Brusel 2. decembra (TASR) - Slovensko by malo zaviesť do svojej legislatívy revidovanú smernicu EÚ o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK) v rámci pravidelného mesačného balíka právnych krokov, v ktorom reaguje na porušenie spoločnej legislatívy zo strany členských krajín EÚ.

V oblasti "Energia a klíma" eurokomisia zaslala odôvodnené stanovisko Bulharsku a Slovensku, na ktoré nalieha, aby zaviedli revidovanú smernicu o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov z roku 2018 do svojho vnútroštátneho práva.

Smernica poskytuje právny rámec pre rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov vo všetkých odvetviach hospodárstva EÚ a stanovuje záväzný cieľ pre energiu z obnoviteľných zdrojov pre EÚ do roku 2030 vo výške aspoň 32 %. Okrem toho obsahuje nové ustanovenia, ktoré občanom umožnia zohrávať aktívnu úlohu pri rozvoji obnoviteľných zdrojov energie – najmä v komunitách obnoviteľných zdrojov energie a vlastnej spotrebe obnoviteľnej energie.

Okrem toho stanovuje zvýšený 14-percentný cieľ pre podiel obnoviteľných palív v doprave do roku 2030 a posilňuje kritériá na zabezpečenie udržateľnosti bioenergie.

Členské štáty boli povinné uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2021.

Bulharsko ani Slovensko neinformovali eurokomisiu o opatreniach prijatých na dosiahnutie súladu s touto smernicou. V dôsledku toho bola obom členským štátom v júli 2021 zaslaná formálna výzva a teraz sa posielajú odôvodnené stanoviská, keďže Bratislava ani Sofia zatiaľ neoznámili eurokomisii žiadne transpozičné opatrenia.

V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede do dvoch mesiacov môže Komisia postúpiť prípady Súdnemu dvoru EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)