Quantcast
< sekcia Ekonomika

Reportáž: Nový program Bakalár v automobilovom priemysle

Na snímke vpravo predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht si prezerá sedačku do automobilu na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 6. septembra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok

Desať študentov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nastúpi v septembri do prvého ročníka duálneho bakalárskeho študijného programu Bakalár v automobilovom priemysle.

Bratislava 6. septembra (TASR) – Desať študentov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (SjF STU) v Bratislave nastúpi v septembri do prvého ročníka duálneho bakalárskeho študijného programu Bakalár v automobilovom priemysle. Pilotný projekt je výsledkom spolupráce fakulty a spoločnosti Volkswagen (VW) Slovakia.

Takmer polovicu profesijne orientovaného štvorročného štúdia bude tvoriť prax priamo v bratislavskom závode VW. Pri príležitosti podpisu príslušných zmlúv o spolupráci medzi STU a Volkswagen Slovakia o tom dnes informovali zástupcovia školy i automobilky. "Cítime obrovský tlak z priemyslu na poskytnutie kvalifikovaných absolventov," uviedol dekan SjF Ľubomír Šooš.

Podľa neho sa stále zväčšuje rozdiel medzi kvalifikáciou a štruktúrou absolventov vysokých škôl a skutočnou potrebou praxe. "Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali, na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel na strane druhej," konštatoval s tým, že projekt vznikol preto, aby bolo možné aj na Slovensku, ktoré má v súčasnosti len tzv. univerzitný systém, pripravovať na prvom stupni vysokoškolského štúdia odborne vzdelaných absolventov bakalárskeho štúdia.
Podľa Šooša začala SjF v spolupráci s VW od februára s tvorbou obsahovej náplne študijného programu aj s prípravou príslušnej legislatívy a kritérií na posudzovanie kvality programu pre účely akreditácie. Súčasťou prípravy bola aj zmena trojročného bakalárskeho štúdia na štvorročné. Ako informoval dekan SjF, keďže proces akreditácie trvá takmer rok, rozhodli sa spolu s VW ísť cestou pilotného projektu.

Po testovacích pohovoroch prijali v auguste desať študentov na už akreditovaný program Automobily a mobilné pracovné stroje, pričom súčasne beží proces akreditácie nového programu. "Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom. Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia," uviedol člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť Eric Reuting.

Takmer polovicu štúdia bude podľa informácií SjF a automobilky tvoriť prax vo Volkswagen Slovakia. Okrem letných mesiacov v prvých dvoch ročníkoch študenti v závode strávia aj celý tretí ročník, počas ktorého budú pracovať na konkrétnych úlohách a projektoch s prideleným mentorom, za čo im bude prislúchať mzda.

Počas celého programu budú dostávať aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Vo štvrtom ročníku sa vrátia naspäť na univerzitu a nadobudnuté skúsenosti môžu uplatniť aj pri tvorbe záverečnej bakalárskej práce.

"Navštevovala som gymnázium, kde mi chýbala prax. Verím, že práve tento študijný program mi umožní získať praktické skúsenosti," očakáva prijatá študentka Eliška Bartošová.