< sekcia Ekonomika

SSC získala stavebné povolenie na výstavbu obchvatu Šale

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Projekt obchvatu mesta Šaľa bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky.

Šaľa 14. augusta (TASR) - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Nitre vydal v piatok stavebné povolenie na realizáciu obchvatu mesta Šaľa. „Veríme, že sme týmto krokom opäť bližšie k tomu, aby sa s jeho výstavbou začalo čo najskôr. O jeho realizáciu sa vedenie mesta intenzívne usiluje už niekoľko rokov. Sme veľmi radi, že štátne inštitúcie sú tomuto projektu pozitívne naklonené, keďže obchvat vyrieši najmä dopravnú situáciu nášho mesta,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.

Projekt obchvatu mesta Šaľa bol štúdiou realizovateľnosti potvrdený ako najpotrebnejší úsek cesty I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky. Ministerstvo dopravy odporúčalo Slovenskej správe ciest (SSC) pokračovať v realizácii severného obchvatu Šale. Navrhnutý je v dĺžke 11,8 kilometra v kategórii C so šírkou 11,5 metra a rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Na úseku bude 13 mostov vrátane mosta cez Váh v dĺžke 705 metrov.

Šaľa má momentálne jediný most ponad rieku Váh, na ktorom sa sústreďuje všetka tranzitná a vnútromestská doprava. Hustá premávka pri prejazde tranzitnej dopravy zaťažuje mesto a zhoršuje stav životného prostredia. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 60,3 milióna eur bez DPH. Projekt bude financovaný s príspevkom z eurofondov prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovenská správa ciest vyhlásila tender na výstavbu obchvatu Šale v apríli 2019. Do súťaže sa prihlásilo deväť uchádzačov. Víťazom sa stalo združenie stavebných spoločností Cedis, s. r. o., Bratislava, Cesty SK, s. r. o., Košice a HANT BA, a. s., Považská Bystrica s ponukou vo výške 55,9 milióna eur bez DPH. Na jar tohto roka Slovenská správa ciest zrušila výsledok vyhodnotenia ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v opakovanej verejnej súťaži na výstavbu obchvatu Šale na ceste I/75. Zároveň opätovne vyhodnotí ponuku uchádzača s najnižšou predloženou cenou. Rozhodla o tom Rada Úradu pre verejné obstarávanie na základe odvolania jedného z uchádzačov.