Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. jún 2024Meniny má Valéria
< sekcia Ekonomika

Slovenská správa ciest zrušila súťaž na výstavbu obchvatu Prievidze

Ilustračná snímka. Foto: TASR Ján Krošlák

SSC v oznámení o zrušení súťaže uviedla, že v rámci vysvetlenia dostala od záujemcov otázky, z ktorých 86 % sa týkalo výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Prievidza 24. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zrušila verejné obstarávanie na dodávateľa výstavby časti obchvatu mesta Prievidza. Rozhodnutie v piatok zverejnila vo vestníku verejného obstarávania. Vysvetlila ho dôvodmi osobitného zreteľa, ktoré súvisia s podkladmi obstarávania. Súťaž plánuje vyhlásiť opäť.

SSC v oznámení o zrušení súťaže uviedla, že v rámci vysvetlenia dostala od záujemcov otázky, z ktorých 86 % sa týkalo výkazu výmer a projektovej dokumentácie. "Množstvo otázok sa obsahovo týkalo hlavne chybných údajov vo výkaze výmer a nezrovnalostí s projektovou dokumentáciou. Verejnému obstarávateľovi boli taktiež doručené tri žiadosti o nápravu, pričom dve žiadosti zamietol a jednej vyhovel," priblížili cestári.

Na základe doručených otázok v rámci vysvetlenia a následnej aktualizácie výkazu výmer SSC tiež navýšila predpokladanú hodnotu zákazky o 6.315.611,61 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Spoločnosť preto opätovne posudzovala a prehodnotila súťažné podklady, pričom záujemcovia podľa nej nemajú všetky relevantné informácie nevyhnutné pre vypracovanie kvalifikovanej ponuky, čo vyplýva práve z nesúladu a nedostatočnosti projektovej dokumentácie a výkazu výmer. To má podľa SSC vplyv na proces vyhodnocovania ponúk. "Verejný obstarávateľ preto pristupuje k zrušeniu predmetnej zákazky a po vykonaní riadnej úpravy jej opisu, doplnení projektovej dokumentácie, zosúladeniu a úprave ostatných dokumentov, ktoré sú a majú byť súčasťou súťažných podkladov, predmetnú zákazku opätovne vyhlási," dodala SSC.

Verejnú súťaž na dodávateľa prác I. etapy II. stavby obchvatu Prievidze vyhlásili cestári koncom augusta. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. "Stavba je súčasťou dobudovania I. etapy I. stavby a ich výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice, s konečným cieľom vylúčiť z centra miest ťažkú tranzitnú dopravu, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom," skonštatovali cestári.

Trasa obchvatovej komunikácie podľa nich vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.

Náklady na realizáciu prác spoločnosť odhadla na 35.200.368,61 eura bez DPH. Stavbu budú cestári financovať cez Operačný program Slovensko. Lehota výstavby je v zmysle projektovej dokumentácie 32 mesiacov.

Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.