< sekcia Ekonomika

Agentúra pre núdzové zásoby ropy má mať väčšie právomoci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Agentúrny model spravovania zásob ropy kritizoval koncom januára Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý správu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov považuje za neprehľadnú a rizikovú.

Bratislava 22. apríla (TASR) – Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov by mala mať pri uzatváraní zmlúv s podnikateľmi rozšírené právomoci. Oproti súčasnému stavu by po zmene legislatívy mala dostať možnosť odoprieť uzatvorenie zmluvy s firmami, ktoré voči agentúre nemajú splnené záväzky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

„Právna úprava podľa návrhu zákona umožní agentúre uzatvárať zmluvu iba s tými vybranými podnikateľmi, ktorí voči nej nemajú žiadne nesplatené záväzky," uviedla SŠHR v dôvodovej správe k predloženej novele.

Doterajšia právna úprava umožňovala agentúre vypovedať zmluvu s tým vybraným podnikateľom, ktorý si neplnil zmluvné povinnosti. Vybranému podnikateľovi, to znamená firme, ktorá na Slovensko dováža, prepraví alebo uvedie do voľného obehu priemerne viac ako 20 kubických metrov ropy za mesiac a odmieta uzatvoriť zmluvu s agentúrou, je možné uložiť pokutu. Ak ani pokuta nepovedie k náprave, je takémuto podnikateľovi možné zrušiť živnostenské oprávnenie.

Agentúra však zaznamenala prípad, keď vypovedala zmluvu s vybraným podnikateľom, ten však ďalej pokračoval v podnikateľskej činnosti a obratom agentúru požiadal o uzatvorenie novej zmluvy. Podľa doterajšej právnej úpravy agentúra nemohla odoprieť vybranému podnikateľovi uzatvorenie novej zmluvy, pokiaľ o to požiadal. Takémuto podnikateľovi nebolo možné ani uložiť pokutu, pretože formálne neodmietal uzatvorenie zmluvy. „V záujme zabráneniu takýchto špekulácií návrh zákona upravuje príslušné ustanovenia, aby agentúra bola povinná uzatvoriť zmluvu iba s tým vybraným podnikateľom, ktorý voči nej nemá nesplatené pohľadávky," dodala SŠHR.

Návrh zákona tiež obsahuje niektoré technické úpravy súvisiace najmä s nahlasovaním údajov o vybraných podnikateľoch agentúre zo strany Finančného riaditeľstva SR.

Agentúrny model spravovania zásob ropy kritizoval koncom januára Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR, ktorý správu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov považuje za neprehľadnú a rizikovú. Dôvodom sú podľa NKÚ zložité zmluvné a majetkové vzťahy medzi štátnymi spoločnosťami a súkromnými dodávateľmi. Spravovanie týchto zásob zabezpečuje Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov od roku 2013, keď prevzala časť povinností SŠHR. Transformácia však podľa kontrolného úradu neprispela k plánovanému zlepšeniu verejných financií, naopak, vzniklo takmer 200 miliónov eur neproduktívnych výdavkov, čo následne pocítili v cenách pohonných látok spotrebitelia.