< sekcia Ekonomika

Stará Ľubovňa dostane zdroje na rekonštrukciu plavárne aj na cesty

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mesto Podolínec v rámci zlepšenia dopravnej situácie v meste plánuje výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie na uliciach Sládkovičova a Jozefa Smreka.

Bratislava 15. januára (TASR) - Vláda schválila uvoľnenie 2,15 milióna eur zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Prostriedky má ziskať mesto Stará Ľubovňa na rekonštrukciu mestskej plavárne, výstavbu obchvatovej komunikácie a na realizáciu ďalších projektov v okrese. Mesto Podolínec má z tejto sumy získať 150.000 eur na zlepšenie dopravnej situácie. Zdroje majú byť uvoľnené do 15. februára tohto roka.

Materiál na rokovanie vlády predložil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). Hlavným cieľom mesta Stará Ľubovňa v oblasti dopravnej infraštruktúry je dopravne a technicky prepojiť najväčšie sídlisko Západ s cestou III. triedy na Levočskej ulici prostredníctvom vybudovania odľahčovacej miestnej komunikácie na ulici Vansovej, čím sa zároveň zabezpečí priamy prístup na novovybudovaný juhovýchodný obchvat. "Výstavbou novej komunikácie sa zabezpečí plynulé, environmentálne prínosné, ekonomicky nenáročné dopravné prepojenie. Na stavbu je vydané právoplatné územné rozhodnutie, v súčasnosti sa uskutočňuje príprava podkladov a vyjadrení pre stavebné konanie," uvádza sa v schválenom materiáli.

Mesto Podolínec v rámci zlepšenia dopravnej situácie v meste plánuje výstavbu a rekonštrukciu miestnej komunikácie na uliciach Sládkovičova a Jozefa Smreka. "V súčasnosti je cesta úzka, má dve zúžené miesta a keďže je prístupom k materskej škole, absencia chodníka a parkoviska vedie k nebezpečným situáciám," približuje materiál. Cieľom projektu je rozšíriť cestu, vybudovať chodník pre peších a vybudovať parkovisko.

Celkovo sa má zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy uvoľniť 800.000 eur mestu Stará Ľubovňa na rekonštrukciu mestskej plavárne, 600.000 eur má ísť na výstavbu obchvatovej komunikácie a na realizáciu ďalších 24 projektov v obciach okresu Stará Ľubovňa má ísť 600.000 eur. Mesto Podolínec má dostať 150.000 eur, čím sa má zlepšiť dopravná situácia v meste.