< sekcia Ekonomika

Rezort spravodlivosti: Staré exekúcie sa majú zastaviť

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR/Marko Erd

Vyplýva to z návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií, ktorý tento týždeň predložilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála do medzirezortného pripomienkového konania.

Bratislava 25. októbra (TASR) – Staré exekúcie sa majú v budúcnosti po piatich rokoch automaticky zastavovať. Vyplýva to z návrhu zákona o zastavení niektorých exekúcií, ktorý tento týždeň predložilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením Gábora Gála (Most-Híd) do medzirezortného pripomienkového konania.

Zákonom by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Návrh právnej úpravy vymedzuje aj výnimky, pri ktorých by nedošlo k zastaveniu exekúcie. Išlo by napríklad o vymáhanie výživného, uspokojenie práv na nepeňažné plnenie či vymáhanie pohľadávky štátu vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a Európskej únie (EÚ) financovaných z fondov EÚ.

Výnimka by mohla podľa ministerstva spravodlivosti platiť aj pre starú exekúciu, v ktorej je zriadené exekučné záložné právo na nehnuteľnosti, ak možno očakávať uspokojenie vymáhaného nároku aspoň sčasti. Zároveň by sa výnimka týkala aj takej starej exekúcie, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch pred uplynutím piatich rokov dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur.

Keďže exekúcia je len špecifickým časovým úsekom v rámci exekučného konania, návrh zákona pre staré exekúcie osobitne rieši vlastné ukončenie starého exekučného konania. „Najneskôr po ukončení (starého) exekučného konania súdny exekútor bezodkladne informuje povinného o tejto skutočnosti a bezodkladne zruší všetky úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu starej exekúcii,“ píše ministerstvo.

„Trovy súdneho exekútora vzniknuté v súvislosti s ukončením starej exekúcie sa navrhujú ustanoviť ako paušálne trovy starej exekúcie,“ píše sa v dôvodovej správe návrhu zákona.

Zákon by mal byť podľa návrhu účinný odo dňa jeho vyhlásenia. Rezort spravodlivosti to zdôvodňuje potrebou urgentného odbremenenia slovenských súdov, ako aj záujmom na poskytnutí pomoci občanom, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci.

Ministerstvo spravodlivosti dávnejšie informovalo, že na súdoch leží 3,74 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.