< sekcia Ekonomika

Starostovia vítajú závery SIŽP vo veci odpadových vôd z Chemka

Na archívne snímke z 8. októbra 2020 starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. Foto: TASR - Roman Hanc

Spoločnosť TP2, ktorú SIŽP označila za pôvodcu znečistených vôd, považuje postup inšpektorov za tendenčný.

Nižný Hrušov 27. januára (TASR) – Predstavitelia samospráv z okolia odkaliska Poša uvítali závery Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vo veci vypúšťania odpadových vôd z areálu Chemka Strážske do Kyjovského potoka cez odkalisko. Ako sa v stredu vyjadrili pre médiá, ďalším krokom k ochrane životného prostredia v regióne by malo byť zabezpečenie filtrácie odtoku z odkaliska. Spoločnosť TP2, ktorú SIŽP označila za pôvodcu znečistených vôd, považuje postup inšpektorov za tendenčný.

"Je to istým spôsobom to, čo sme chceli. Na druhej strane musím povedať, že odtok z odkaliska je stále aktívny. Pre mňa, pre Nižný Hrušov, ale aj okolie, je ďalšou prioritou filtrácia toho, čo z toho odkaliska vyteká," povedal starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák. On i starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská zároveň pripomenuli, že na znečisťovanie vôd Kyjovského potoka spoločnosťami pôsobiacimi v areáli Chemka Strážske intenzívne upozorňovali štátne orgány od roku 2017. Tie podľa nich ale až dosiaľ postupovali laxne. Poukázali napríklad na skutočnosť, že spoločnosti využívajúce odkalisko Poša dosiaľ nedisponujú relevantným integrovaným povolením.

"Čistiareň odpadových vôd (ČOV) vypúšťa bez akéhokoľvek povolenia, bez kontroly. Integrované povolenie žiadajú štyri roky, naschvál nedodajú všetko, aby ťahali čas," uviedla ako príklad Pčolinská. Podľa Fenčáka budú i preto iniciovať aj zmenu legislatívy. "Budeme určite iniciovať aj zmenu zákonov, aby sa legislatívne tieto veci upravili, aby takéto ČOV fungovali iba po integrovanom povolení," povedal. "My chápeme, že v oblasti, kde je priemysel, potrebujeme aj spaľovňu, aj ČOV, ale tieto musia fungovať podľa najnovších technológií," uzavrela Pčolinská.

"Spoločnosť TP2 spĺňa všetky stanovené limity a neporušila žiadne povinnosti stanovené platným povolením. O uložených jednostranných príkazoch SIŽP rozhodla bez ohľadu na výsledky odberov vôd vykonaných v rámci riešenia nahlásenej udalosti a najmä bez ohľadu na záverečnú správu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v rámci geologického prieskumu odkaliska Poša, vypracovanú v septembri 2020, ako aj ďalších odborných prác, posudkov a štúdií," reagovala spoločnosť označená SIŽP za pôvodcu znečistených vôd. Poukázala pritom na skutočnosť, že legislatíva v oblasti odpadových vôd nedefinuje pojmy ako "vyčistené vody z čistiarne odpadových vôd" či "penenie".

Postup SIŽP pri kontrole v pondelok 25. januára vníma ako tendenčný, nezákonný a v rozpore s platnými právnymi predpismi, keďže vedením pracovnej skupiny bol poverený nitriansky a žilinský inšpektorát, a nie košický, pod ktorý lokalita Chemka Strážske spadá. "Uložené príkazy SIŽP berieme na vedomie, ale považujeme ich za neprimeraný a likvidačný zásah do práv spoločnosti TP2," uviedla tiež vo svojom stanovisku spoločnosť patriaca do skupiny EnergoChemica.

Na základe kontroly Kyjovského potoka, odkaliska Poša i areálu Chemka Strážske vykonanej pracovnou skupinou SIŽP v pondelok 25. januára je spoločnosť TP2 povinná prestať vypúšťať odpadové vody z bagrovacej stanice do odkaliska Poša, musí tiež zabezpečiť akumuláciu odpadových vôd, ktoré pritekajú do bagrovacej stanice a zabezpečiť ich zhodnocovanie v súlade so zákonom o vodách. Do 30 dní tiež musí predložiť monitoring podzemných vôd odkaliska Poša.