Quantcast
< sekcia Ekonomika

Štát predložil ponuku odborom pri štátnych zamestnancoch

Na archívnej snímke viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na spoločnej tlačovej konferencii to povedali štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek a viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.

Bratislava 2. decembra (TASR) - Vo štvrtok sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pri štátnych zamestnancoch a pri zamestnancoch pracujúcich vo verejnom záujme. Štát už pripúšťa určitú valorizáciu ich miezd od druhého polroka 2022, navrhuje aj jednorazovú odmenu a jeden deň plateného voľna navyše. Odborári ešte ponuku neprijali, rozhodnúť sa majú do 8. decembra, vnímajú to však ako definitívnu ponuku štátu. Na spoločnej tlačovej konferencii to povedali štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek a viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.

Klimek aj Uhlerová uznali, že došlo k významnému posunu vo vyjednávaní. Klimek vyčíslil, že ponuka štátu, ktorú vo štvrtok predstavili odborárom, pozostáva z troch prvkov. "Prvá zložka – vyplatenie jednorazovej odmeny 350 eur v termíne do 30. júna 2022, pričom je zámerom vyplatiť túto odmenu podľa rozpočtových možností jednotlivých kapitol čo najskôr, ideálne na prelome rokov," povedal Klimek.Druhým prvkom v ponuke štátu je valorizácia platov vo výške troch percent od 1. júla budúceho roka. Do tretice štát ponúka štátnym zamestnancom jeden extra platený deň voľna v druhom polroku 2022.

"Tieto tri prvky predstavujú zo strany štátu vo finančnom vyjadrení sumu presahujúcu 325 miliónov eur," povedal Klimek s tým, že ponuka reflektuje rozpočtové možnosti štátu a samospráv, prácu štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme a aj súčasnú situáciu.

Uhlerová ponuku štátu zhodnotila ako podstatne lepšiu než v predošlých kolách kolektívneho vyjednávania. "Posunuli sme sa už k ponuke, ktorá nie je nulou," podotkla Uhlerová. Rozhodnutie ešte nepovedali, pretože pre epidemiologickú situáciu sa na vyjednávaní nemohli zúčastniť všetci vyjednávači. "Musíme si túto ponuku okamžite interne skomunikovať a prekonzultovať aj s našou členskou základňou a získať spätnú väzbu,“ povedala Uhlerová. Vníma to však ako definitívnu ponuku štátu na rok 2022.Viceprezidentka odborárov tiež vyzdvihla, že súčasťou ponuky sú aj nezmenené benefity dohodnuté vo vlaňajšej kolektívnej zmluve. Ide o pracovný čas, dovolenku, odstupné, odchodné, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a sociálny fond, úpravu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a zadefinovanie úprav v rámci podnikových kolektívnych zmlúv. "Mnohí zamestnanci berú tieto benefity ako samozrejmosť, pretože sú každoročne dojednávané v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Ale v prípade, že by sme dospeli k rozhodnutiu, že tá ponuka, ktorá dnes odznela, je pre nás neakceptovateľná a neprijmeme ju, tak by zrejme nedošlo k podpisu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a teda by zamestnanci prišli aj o tieto benefity," poznamenala.

Vedúci úradu vlády Július Jakab sa obom stranám – štátu aj odborom – poďakoval za pokojné a konštruktívne vyjednávania. Ocenil aj prístup Ministerstva financií (MF) SR, že v tomto rozpočtovom napätí hľadá prostriedky a nachádza cesty, aby vedel oceniť prácu zamestnancov štátu.