Quantcast
< sekcia Ekonomika

Štátna podpora domácností cez eurofondy

Elektromobil Foto: www.epv.sk

Slovensko chce prostredníctvom eurofondov finančne podporiť domácnosti pri kúpe malých ekologických zdrojov energie.

Bratislava 27. mája (OTS) -Takisto plánuje motivovať občanov k zatepľovaniu či modernizácii vykurovania rodinných domov a to až do výšky 50% nákladov (max. 5.000 EUR). V neposlednom rade pripravuje stratégiu rozvoja elektromobility. Projekt Dni Energií na Slovensku 2014 Vám pomôže sa zorientovať a tieto technológie a riešenia energetickej efektívnosti Vám predstaví.

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne systémy, tepelné čerpadlá, kotly či pece na biomasu) predstavujú akýsi pohľad do budúcnosti. Avšak v dnešnej dobe, bráni ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, pomerne vysoká investičná náročnosť. Oproti konvenčným zdrojom sú síce drahšie, zato ich prevádzka je spravidla lacnejšia, keďže využívajú energie, ktoré nás obklopujú a sú nám voľne prístupné (slnko, voda, vietor, zem).

Slovenská republika v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 14% celkovej spotreby energie, chce tento pozitívny trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR plánujú opätovne zaviesť dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. V rámci Operačného programu EÚ - Kvalita životného prostredia, by mala finančná podpora domácnostiam v období 7 rokov (2014 - 2021) predstavovať 100 miliónov EUR. V súčasnosti sa čaká na schválenie tohto programu Európskou komisiou, čo znamená, že prví žiadatelia by mohli predmetnú podporu čerpať už v druhej polovici roku 2014.

Rovnako dôležité sú aj opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti s potenciálom prispieť k zvýšeniu lokálnej zamestnanosti a energetickej bezpečnosti Slovenska, zníženiu energetickej chudoby či ochrane životného prostredia, zanechajúc tak menšiu záťaž pre budúce generácie. Významnú rolu v tomto smere zohrávajú práve budovy, ktoré sa podieľajú na celkovej spotrebe energií až 40%.

Dotačná schéma na obnovu bytových domov


Z tohto dôvodu už niekoľko rokov prebieha na Slovensku celkom intenzívna obnova bytových domov. Navyše Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje zavedenie novej dotačnej schémy motivujúcej k znižovaniu energetickej náročnosti rodinných domov. Fyzickej osobe môže byť poskytnutých až 50% z celkovej hodnoty investície (max. 5.000 EUR) na zatepľovanie, modernizáciu vykurovania či osvetlenia.

Solárne panely
Foto: www.epv.sk
Intenzita dopravy a s ňou spojené emisie zdraviu škodlivých látok a skleníkových plynov sa nárastom ekonomickej aktivity neustále zvyšujú. Pre jej udržateľný rozvoj s čo najmenším dosahom na životné prostredie, je nevyhnutná jej ekologizácia. Tento trend sa spája predovšetkým s elektromobilitou. Vyššiemu počtu elektromobilov na slovenských cestách bráni nedostatočný počet verejných nabíjacích staníc a vysoké obstarávacie náklady.

Aj v tomto smere navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR kroky, s cieľom iniciovať podporu a investície do tohto progresívneho odvetvia, napr.: zrýchlené odpisovanie elektrických vozidiel, priradenie vyhradeného parkovacieho miesta v bydlisku majiteľa elektromobilu, odpustenie dane z motorového vozidla či vybudovanie národnej siete nabíjacích staníc.

Európska únia, ako aj jednotlivé členské štáty, si dlhodobo uvedomujú dôležitosť energetického sektora pre náš ekonomický vývoj, životné prostredie, ale aj každodenný život obyvateľov našich miest a obcí. A práve energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a udržateľná doprava v tomto smere zohrávajú významnú úlohu. Často krát sa však v médiách a na rôznych fórach spomínajú predovšetkým veľké projekty, ktoré sú koncovým odberateľom dosť vzdialené. O to menej sa hovorí o najnovších technológiách a ich výhodách pre bežných ľudí.

Dni energíí
Foto: www.epv.sk


Dni Energií na Slovensku


Práve projektom – Dni Energií na Slovensku 2014 chceme tento informačný nedostatok odstrániť. Portál Energie pre Vás (www.epv.sk) v spolupráci s partnermi má v pláne zrealizovať osvetu. V priebehu mesiaca jún, by sme radi priblížili obyvateľom a návštevníkom vybraných miest solárne systémy, tepelné čerpadlá, obnovu bytových a rodinných domov a elektromobilitu. Prezentácie väčšiny z týchto technológií sa uskutočnia v čase od 9:00 do 16:00 v Bratislave (Hlavné námestie – 10/6), Žiline (Námestie A. Hlinku – 12/6), Košiciach (Hlavná ulica pred Štátnou vedeckou knižnicou – 16/6) a Banskej Bystrici (Námestie SNP - 17/6). Dokonca by sme radi pripravili aj skúšobné jazdy na elektrobicykloch, a prostredníctvom odborníkov zodpovedali Vaše otázky ohľadom elektromobility. V prípade pozitívnej odozvy zúčastnených strán, predovšetkým občanov, by sme chceli projekt zrealizovať aj v Trenčíne, Trnave, Prešove, Nitre a iných slovenských mestách.

Mesiac jún, ale nebol vybraný náhodne, keďže náš projekt sa zaradí medzi ďalšie podujatia organizované v celej EÚ pod hlavičkou Energy Days in Europe.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku považuje tento osvetový projekt za skutočne prospešný, a preto nad ním jeho vedúci, pán Dušan Chrenek, prevzal záštitu. Rovnako tak učinili aj páni primátori Bratislavy – Milan Ftáčnik, Žiliny – Igor Choma, Košíc – Richard Raši a Banskej Bystrice – Peter Gogola.

Viete ako ušetriť na energiách? Zaujímajú Vás dotácie na solárne panely? Poznáte fungovanie elektromobilu? Chcete sa dozvedieť viac o obnove bytových a rodinných domov a bývať lacnejšie? Vyskúšali ste si už niekedy jazdu na elektro bicykli? Príďte medzi nás a dozviete sa viac o technológiách či opatreniach, ktoré aj Vám pomôžu ušetriť energie, Vaše financie a naše životné prostredie. Všetci ste srdečne vítaní. Viac informácií na www.epv.sk.