Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 14. jún 2024Meniny má Vasil
< sekcia Ekonomika

Štáty EÚ prijali zmeny zákona o odpade z elektrických zariadení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tiež zavádzajú doložku o preskúmaní, podľa ktorej musí Európska komisia najneskôr do roku 2026 posúdiť potrebu revízie tejto smernice.

Brusel 4. marca (TASR) - Predstavitelia členských krajín EÚ v pondelok v Bruseli prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy unijného zákona o zhodnocovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Tento zákon zahŕňa produkty ako počítače, chladničky či fotovoltické panely s cieľom objasniť, kto platí náklady na likvidáciu odpadu. Zmeny a doplnky prijali ministri na zasadnutí Rady EÚ pre hospodárstvo, segment energetika.

Cieľom zmien a doplnení je zosúladiť smernicu EÚ o OEEZ s rozsudkom Súdneho dvora EÚ z roku 2022 o čiastočnej neplatnosti smernice z dôvodu neoprávneného retroaktívneho uplatnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcu na odpad z fotovoltických panelov uvedených na trh v období od 13. augusta 2005 do 13. augusta 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy objasňujú, že náklady na nakladanie a likvidáciu odpadu z fotovoltických panelov uvedených na trh po 13. auguste 2012 znáša výrobca elektrozariadení. Objasňujú tiež, že rozšírená zodpovednosť výrobcu za elektrické a elektronické zariadenia, ktoré boli do rozsahu pôsobnosti smernice zaradené v roku 2018, by sa mala vzťahovať na tie výrobky, ktoré boli uvedené na trh po tomto dátume.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tiež zavádzajú doložku o preskúmaní, podľa ktorej musí Európska komisia najneskôr do roku 2026 posúdiť potrebu revízie tejto smernice.

Komisia predložila návrh na cielenú zmenu a doplnenie smernice o OEEZ vlani vo februári. V novembri 2023 vyjednávači členských krajín (Rada EÚ) a Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú politickú dohodu, ktorú europarlament schválil 6. februára tohto roku.

Pondelňajším hlasovaním Rady EÚ sa uzatvára postup prijímania. Po zverejnení textu v Úradnom vestníku EÚ smernica nadobudne platnosť o 20 dní neskôr. Členské štáty budú mať 18 mesiacov na prevedenie zmenenej a doplnenej smernice do svojho vnútroštátneho práva.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)