< sekcia Ekonomika

Stavebné povolenia v Európe dokazujú cyklické spomalenie ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Čísla produkcie stavebníctva naznačujú, že spomalenie v tomto roku zasiahlo už aj túto časť ekonomiky, hoci vo väčšine krajín aj v jeho prípade hovoríme skôr o spomalení ako o recesii, tvrdí analýza.

Bratislava 8. decembra (TASR) – Významnú časť investícií v európskych ekonomikách tvoria stavebné investície. O budúcich trendoch vo vývoji stavebníctva môžu napovedať údaje o stavebných povoleniach. Tie naznačujú, že európska ekonomika už má svoj cyklický vrchol za sebou. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Európska ekonomika sa podľa analýzy už niekoľko štvrťrokov nachádza vo fáze ekonomického cyklu charakteristickej spomaľovaním rastu ekonomickej aktivity. Spomaľovanie sa prejavuje najmä poklesom priemyslu, čo sa však začína "prelievať" aj do ostatných častí ekonomiky. "Spomaľuje sa rast domáceho dopytu, a to nielen spotreby domácnosti, ale najmä investícií," konštatuje analýza.

Stavebné investície tvorili v minulom roku v priemere v krajinách Európskej únie (EÚ) takmer polovicu všetkých fixných investícií. "Čísla produkcie stavebníctva naznačujú, že spomalenie v tomto roku zasiahlo už aj túto časť ekonomiky, hoci vo väčšine krajín aj v jeho prípade hovoríme skôr o spomalení ako o recesii," podotýka analýza. Európske stavebníctvo podľa nej dosiahlo svoj vrchol v úvode tohto roka. Odvtedy jeho produkcia klesá, v lepšom prípade stagnuje.

Stavebné povolenia vydané v krajinách EÚ v prvej polovici tohto roka môžu podľa analýzy naznačiť budúce trendy vo vývoji stavebných investícií a stavebníctva, najmä v krajinách západnej Európy. V krajinách strednej a východnej Európy však bude významnú úlohu aj v nasledujúcich rokoch zohrávať i výstavba verejnej infraštruktúry výrazne financovaná z rozpočtov EÚ. "Najmä v krajinách, ktoré zatiaľ zaostávajú v čerpaní eurofondov, kam sa radí i Slovensko či Česko, je preto možné očakávať, že by sa mohla zopakovať situácia z minulého rozpočtového obdobia a výstavba verejnej infraštruktúry by mohla v najbližších rokoch výdatne podporiť stavebné investície i stavebníctvo," uvádza sa v analýze.

Stavebné povolenia vo väčšine štátov EÚ hovoria o tom, že európska ekonomika už má svoj cyklický vrchol za sebou. Analýza približuje, že rozloha bytových a nebytových priestorov, na ktoré boli v prvej polovici tohto roka vydané stavebné povolenia, sa v priemere v krajinách EÚ medziročne znížila o -1,0 %, najmä v dôsledku poklesu v segmente nebytových budov, zatiaľ čo plocha stavebných povolení na byty sa medziročne takmer nezmenila (0,1 %).

"Nedá sa preto očakávať, že by stavebné investície do budov (i stavebná produkcia v tejto časti stavebníctva) zaznamenali v nasledujúcom období výrazné oživenie a podporili tak ekonomický rast v Európe," konštatuje sa v analýze, podľa ktorej bude táto časť ekonomiky sledovať ekonomický cyklus a počas najbližšieho obdobia v nej bude možné pozorovať skôr stagnáciu.

Pokles rozlohy stavebných povolení pritom zaznamenalo viacero veľkých krajín západnej Európy, kde tvoria práve investície do výstavby bytov významnú časť stavebných investícií. Plocha, na ktorú boli vydané stavebné povolenia na Slovensku, sa v prvej polovici roka medziročne takmer nezmenila, keď zaznamenala len nepatrné zvýšenie o 0,6 %.

Stavebné povolenia tak podľa analýzy naznačujú, že ani Slovensko pravdepodobne nezaznamená v nasledujúcom období významné oživenie v segmente výstavby budov. "Slovenské stavebníctvo (a stavebné investície) by však postupne mohol podporiť segment výstavby infraštruktúry, ktorý posledné roky zápasil s viacerými problémami a jeho produkcia sa tento rok opäť výraznejšie znížila," uvádza analýza, podľa ktorej však pretrvávajú riziká vzhľadom na volebný cyklus.