Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. júl 2024Meniny má Oľga
< sekcia Ekonomika

Stavebník D4 a R7: Na bratislavskom obchvate práce napredujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Na úseku D4 - západ sa zároveň na križovatke Rusovce realizuje stabilizácia zemín a naďalej sa uskutočňujú práce na násypoch zemného telesa.

Bratislava 13. mája (TASR) – Práce na výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 napredujú. Konštatuje to spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu. Uskutočňujú sa práce na križovatke Jarovce aj na druhom moste ponad diaľnicu D2. Na západnom predmostí v rámci Dunajského súmostia je ukončená montáž druhej výsuvnej skruže aj realizácia pilierov na celom predmostí. V najvyššom štádiu rozpracovanosti v rámci R7 je úsek v smere na Holice.

Na úseku D4 - západ sa zároveň na križovatke Rusovce realizuje stabilizácia zemín a naďalej sa uskutočňujú práce na násypoch zemného telesa. V rámci úseku D4 – východ prebiehajú práce na násypoch zemného telesa a stabilizáciách. Osádzajú sa zároveň objekty kanalizácie a realizujú sa práce na menších objektoch a križovatkách.

Stavebník priblížil, že most ponad veslársku dráhu má ukončené práce na pilieroch. Práce na základoch sa ukončujú na hlavnom moste cez Dunaj a zároveň tiež práce na pilieroch. Dva piliere zo šiestich sú už pritom zrealizované. Na východnom predmostí sa tiež ukončujú práce na základoch. Pracuje sa na piatom mostnom poli. Celková dĺžka zrealizovanej konštrukcie je v súčasnosti viac ako 350 metrov.

Úsek R7 je rozdelený na niekoľko častí. "Jednou z najnáročnejších častí tohto úseku ju určite mimoúrovňová križovatka Prievoz, ktorej rekonštrukcia prebieha iba za čiastočného obmedzenia dopravy, čo si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých zúčastnených strán, aby boli práce realizované a koordinované načas a aby sa obmedzenia čo najmenej dotkli cestujúcich prechádzajúcich týmto úsekom stavby," objasnil manažér dopravy Zdeněk Krejčí. Momentálne podľa stavebníka napredujú práce v prvej etape v súlade s odsúhlaseným harmonogramom. Od Prievozu po Ketelec sa práce sústreďujú na prekládky inžinierskych sietí a na zemné práce. Realizujú sa aj menšie mostné objekty a križovatky na trase.

Na stavbe v okolí Dunajskej Lužnej sa pracuje na objektoch kanalizácie, takisto prebiehajú práce na všetkých premosteniach rýchlostnej cesty. "Okrem bežných mostných objektov bude na celej trase 12 biokoridorov vrátane troch ekoduktov ponad R7, ktoré zabezpečia plynulý prechod migrujúcej zveri," spresnil projektový a technický manažér spoločnosti D4R7 José Vicente Candel.

Momentálne je v najvyššom štádiu rozpracovanosti záverečný úsek smerom na Holice. V tejto lokalite sú ukončené všetky práce na násypoch zemného telesa a práce sa sústreďujú na jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky. Začalo sa kladenie podkladovej asfaltovej vrstvy a podľa stavebníka sa v najbližšom období predpokladá odovzdanie ďalšieho mostného objektu do užívania verejnosti.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.