< sekcia Ekonomika

Stavebník D4/R7 urobí opatrenia kvôli výskytu nepovolených látok

Na snímke výstavba nadjazdu nad diaľnicou D4 a cyklochodník neďaleko obce Ivanka pri Dunaji 11. júna 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Stavebník priblížil, že približne na 500 metroch úseku diaľnice D4 sa v troch vzorkách nachádzali jednotlivé časti materiálu, ktoré mohli pochádzať z potrubí, brzdových platničiek z vozidiel a pod.

Bratislava 17. júla (TASR) – Spoločnosť D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu, podnikne potrebné opatrenia v súvislosti s výsledkami testov potvrdzujúcich výskyt nepovolených látok pri stavbe D4/R7. Recyklovaný materiál bol podľa stavebníka zakúpený len od jedného dodávateľa a použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku diaľnice D4.

Ministerstvo dopravy v stredu informovalo o tom, že posledné vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest. Rezort tak podnikne kroky, aby bol nepovolený materiál zo stavby odstránený. "Ministerstvo nás požiadalo, aby sme do piatich dní odpovedali na správu. Obratom sme ich naším listom požiadali o predĺženie lehoty, pretože správa laboratória ministerstva dopravy je rozsiahla - 180 strán - a potrebujeme viac času na to, aby sme ju podrobne preštudovali," skonštatovala spoločnosť D4R7 Construction.Stavebník priblížil, že približne na 500 metroch úseku diaľnice D4 sa v troch vzorkách nachádzali jednotlivé časti materiálu, ktoré mohli pochádzať z vodovodných potrubí, rozbitých brzdových platničiek z motorových vozidiel, azbestových betónových panelov alebo podobných častí a mohli obsahovať azbestové vlákna. Zdôraznil, že prvé výsledky testov nevykázali žiadnu toxickú, environmentálnu alebo zdravie ohrozujúcu kontamináciu.

Materiál mal pochádzať z tzv. "smetného kopca" v bratislavskej Petržalke a bol zabudovaný do telesa diaľnice pred viac ako rokom. Použitý bol približne na 500 metrov dlhom úseku číslo 1 v kilometri 0,8 a kilometri 1,3 diaľnice D4.

Generálny riaditeľ D4R7 Construction Juan José Bregel poznamenal, že recyklovaný stavebný materiál bol zakúpený od jediného dodávateľa "v dobrej viere, že spĺňa všetky zákonné požiadavky". Materiály obsahujúce azbest podľa neho priamo neohrozujú zdravie alebo životné prostredie, sú však klasifikované ako nebezpečný odpad a mali by byť odborne zlikvidované. "Náš dodávateľ by si toho mal byť vedomý a je za to zodpovedný. Bez ohľadu na to sme včera informovali ministerstvo dopravy, že v súčinnosti s nimi podnikneme čo najrýchlejšie všetky potrebné opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť ľudí a životného prostredia počas výstavby a prevádzky D4R7," uistil Bregel.

V ďalšom kroku spoločnosť podrobne zhodnotí výsledky dvoch nezávislých laboratórií a v spolupráci s verejným obstarávateľom a ďalšími nezávislými odborníkmi urýchlene rozhodne, ako bude ďalej postupovať s nájdeným materiálom obsahujúcim azbest. "Sme presvedčení, že vzniknutú situáciu na 500 metroch z celkových 59 kilometrov diaľnice dostaneme rýchlo a natrvalo pod kontrolu," vyhlásil stavebník.

Bregel zdôraznil, že hneď ako sa spoločnosť dozvie viac, bude o tom informovať slovenskú verejnosť. Zároveň podotkol, že stavebník je zodpovedný za prevádzku diaľnice na ďalších 30 rokov, takže má dôvody na to, aby motoristom poskytol modernú diaľnicu spĺňajúcu všetky zákonné požiadavky a zabezpečil bezpečnosť osôb a životného prostredia.