< sekcia Ekonomika

Počas prázdnin môžu študenti pracovať na zmluvu na dobu určitú

Ilustračné foto Foto: TASR/Adriana Antošková

Výnimočne môžu mladiství nad 16 rokov vykonávať nočnú prácu, maximálne však hodinu.

Bratislava 20. júna (TASR) – Zamestnávatelia môžu v období letných prázdnin zamestnávať študentov na pracovnú zmluvu na dobu určitú, teda len počas prázdnin.

V takom prípade pracovný čas a jeho rozvrhnutie závisí od veku brigádnika. Poistné platia rovnako ako za všetkých svojich zamestnancov, na študentov sa nevzťahujú žiadne úľavy.

"Mladší než 16-roční môžu odpracovať najviac 30 hodín týždenne, mladiství nad 16 rokov najviac 37,5 hodiny týždenne, v obidvoch prípadoch rozsah času nemožno prekročiť, a to ani ak by pracovali pre viacerých zamestnávateľov," upozornila hovorkyňa Národného inšpektorátu práce (NIP) Slavěna Vorobelová. Pracovný čas mladistvého nesmie počas 24 hodín presiahnuť osem hodín, zamestnávateľ mu nemôže prideľovať práce nad takto stanovený rozsah pracovného času, ani v noci, a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť.

Výnimočne môžu mladiství nad 16 rokov vykonávať nočnú prácu, maximálne však hodinu. "Možné je to, len ak nočná práca je potrebná na ich výchovu na povolanie, musí však bezprostredne nadväzovať na dennú zmenu," doplnila hovorkyňa NIP.

Zamestnávateľ môže 18-ročného študenta zamestnať najviac na 40 hodín týždenne. "Pokiaľ by mal pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 38 a 3/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne," informovala Vorobelová.

Zmluva so študentom však môže byť uzatvorená aj na kratší pracovný čas, zamestnávateľom v tom nič nebráni. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny voľno minimálne 12 hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

"Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. Ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok, je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok," uzavrela Vorobelová.

Pri zamestnávaní mladších než 15-ročných brigádnikov, ako aj pri tých, ktorí ešte povinnú školskú dochádzku neskončili, je potrebné povolenie od príslušného inšpektorátu práce. Žiaci môžu dostávať len ľahké práce, teda také, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť a ďalší vývoj. Môžu napríklad vystupovať na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach či v reklamách.

Ak má zamestnávateľ so študentom uzatvorený pracovný pomer, platí poistné ako za riadneho zamestnanca, upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Peter Višváder. Nevzťahuje sa naňho žiadna úľava a platí poistné z hrubej mzdy na nemocenské poistenie 1,4 %, na starobné poistenie 4 %, na invalidné poistenie 3 % a na poistenie v nezamestnanosti 1 %.

"Navyše aj zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca platí poistné, a to nemocenské 1,4 %, na starobné poistenie 14 %, na invalidné poistenie 3 %, na poistenie v nezamestnanosti 1 %, do rezervného fondu solidarity 4,75 %, na úrazové poistenie 0,8 % a napokon na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu,“ vyčíslil hovorca SP.