< sekcia Ekonomika

Študentkám nárok na materské automaticky nevzniká

Sociálna poisťovňa. Foto: TASR/Martin Baumann

Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch a to za predpokladu, že je popri štúdiu zamestnaná alebo si platí v Sociálnej poisťovni dobrovoľné poistné.

Bratislava 14. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa upozorňuje študentky, že im nárok na materské automaticky nevzniká. Ich nárok na materské je podmienený okrem iného platením poistného do poisťovne.

"Keďže študenti stredných a vysokých škôl poistné na žiadny druh sociálneho poistenia platiť nemusia a neplatí ich za nich štát, dávku zo Sociálnej poisťovne dostať nemôžu," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Študentke vznikne nárok na materské jedine v dvoch prípadoch a to za predpokladu, že je popri štúdiu zamestnaná a z predmetnej činnosti jej vyplýva povinné nemocenské poistenie alebo si platí v Sociálnej poisťovni poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie sama.

Nárok na materské je podmienený existenciou nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvaním ochrannej lehoty k tomuto dňu. Pritom nemocenské poistenie musí trvať aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Ak sa rozhodne študentka pre dobrovoľné poistenie, musí ešte splniť aj podmienku riadneho a včasného platenia poistného.

V súvislosti s dobrovoľným nemocenským poistením treba uviesť skutočnosť, že výška materského sa vypočíta z vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné len vtedy, keď poistenie trvá aspoň 26 týždňov. Ak je poistné obdobie kratšie, materské sa vypočíta vždy z minimálneho vymeriavacieho základu. V súčasnosti je to 506,50 eura a to bez ohľadu na to, z akej sumy si reálne študentka respektíve iná dobrovoľne poistená osoba poistné platila.

V uplynulom roku vyplatila Sociálna poisťovňa priemerne mesačne 34.565 dávok materské v priemernej výške 722,75 eura.